Molio og Rådet for Bæredygtigt Byggeri lancerer fælles platform

Molio og Rådet for Bæredygtigt Byggeri har i dag lanceret platformen LCAcollect, som skal lette dokumentationen af livscyklusberegninger for byggebranchen.

LCAcollect er en ny fælles brancheudviklet og frit tilgængelig webbaseret platform, hvor man simpelt kan samle den information, der skal bruges for at dokumentere klimapåvirkningen af et byggeri. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Molio og Rådet for Bæredygtigt Byggeri, som står for driften af den nye platform.

Byggeprojektets parter kan hver især let bidrage med information direkte gennem platformen, hvor data til beregning af bygningens livscyklusvurdering samles, lyder det fra parterne.

– Bæredygtighed involverer hele værdikæden, og med LCAcollect gør vi det lettere at lave en livscyklusvurdering. Det er positivt for alle byggeriets parter, men særligt de små og mellemstore virksomheder får et stærkt og frit tilgængeligt værktøj, udtaler Christina Hvid, administrerende direktør i Molio, i meddelelsen.

Frederik Waitz, vicedirektør hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri. Foto: PR.
Frederik Waitz, vicedirektør hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri. Foto: PR.

Platformen skal bruges til dataindsamling, der kan bidrage til forskning og bæredygtig udvikling. Gennem DGNB-certificering er der allerede blevet samlet en del LCA-data, ligesom mange virksomheder har deres egne data. Med LCAcollect bliver datamængden taget til et helt nyt niveau.

– Gennem data kan vi tage bedre beslutninger meget hurtigere. Vi vil kunne identificere, hvornår og i hvilke byggeprojekter der opstår udfordringer i forhold til at minimere klimabelastningen, udtaler Frederik Waitz, som er vicedirektør hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Bag LCAcollect står en række virksomheder og organisationer inden for byggebranchen, men dokumentationsplatformen drives og ejes i et samarbejde mellem Molio og Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Cowi og Arkitema er de oprindelige initiativtagere samt primære udviklere af platformen.

For at skabe en fælles platform for branchen, har de overdraget platformen til de to organisationer. Derudover består arbejdsgruppen af Rambøll, Foreningen for Rådgivende Ingeniører (FRI), Danske Arkitektvirksomheder, CG Jensen, Bygherreforeningen, DI og Bolig- og Planstyrelsen som observatør. Projektet er støttet af Realdania.

Fakta om livscyklusvurderinger

Fra januar 2023 blev LCA (Life Cycle Assessment) en integreret del af det danske bygningsreglement (BR18) i forbindelse med opførelse og renovering af bygninger. LCA’en vil blive anvendt som et værktøj til at vurdere bygningens CO2-udlening gennem hele dens livscyklus – fra produktion af råmaterialer til bortskaffelse af byggematerialer.

I dag skal der udarbejdes en LCA for alt nybyggeri, mens der stilles krav for bygninger over 1000 kvadratmeter, som maksimalt må udlede 12 kilo CO2 per kvadratmeter. Det er dog allerede besluttet, at den maksimalt tilladte udledning løbende skal sænkes.

Kilde: Molio og Rådet for Bæredygtigt Byggeri.