Ny dagligvarebutik i Grejs er godkendt

Lokalplanen for en ny dagligvarebutik på hjørnet af Keglekærvej og Grejsvej i Grejs er blevet endeligt godkendt af politikerne i byrådet i Vejle.

Et notat fra referatet fra et møde i teknisk udvalg tilbage i marts 2023 afslørede, at Salling Group i samarbejde med LM Huse står bag planen om at bygge en dagligvarebutik på op til 1.200 kvadratmeter på hjørnet af Keglekærvej og Grejsvej i Grejs, hvor der i dag er landbrugsjord.

Plangrundlaget er for den nye butik er nu på plads. Lokalplanen blev nemlig endeligt vedtaget af politikerne i byrådet den 8. november 2023.

I forbindelse med en offentlige høring af lokalplanen kom der en del kommentarer fra borgere i området.

Grejs Lokalråd og Hornstrup Lokalråd gjorde indsigelse mod lokalplanen, mens de resterende bemærkninger hovedsageligt kom fra beboere i Hornstrup. Ifølge Vejle Kommune glæder stort set alle sig til en ny dagligvarebutik, mens flere gør opmærksom på, at der faktisk allerede i dag findes en dagligvarebutik i Grejs.

Hovedemnet for indsigelserne er dog en bekymring fra trafikken på Keglekærvej. Vejen beskrives som en i dag allerede smal farlig vej, hvor der køres for stærkt efter forholdene. Den nye butik vil øge trafikken på Keglekærvej, og gøre den endnu farligere, lyder det.

– Vi ved jo godt, at dagligvarebutikker betyder rigtigt meget for et lokalsamfund, sagde formand for teknisk udvalg, Gerda Haastrup Jørgensen (V), på byrådsmødet, hvorefter hun adresserede bekymringerne vedrørende den øgede trafikmængde.

Selve lokalplanen behandler nemlig ikke denne del, påpegede hun.

– Det kigger vi jo løbende på i teknisk udvalg i forhold til, hvordan trafikken er i hele vores kommune, så det har vi også fokus på i dette område, sagde Gerda Haastrup Jørgensen.

Grejs er ifølge lokalplanen en af de byer i Vejle bys nærmeste opland, der er vokset meget de senere år. Byen er udbygget kraftigt med boliger på baggrund af en helhedsplan fra 2008. Helhedsplanen afrunder byen mod nord.

Byen har en friskole, som er blevet udvidet i de seneste år. Indbyggertallet var i 2021 1.250 og forventes at stige til næsten 1.700 i 2032.

– Det er jo sådan, at Grejs har været i en rigtig forrygende udvikling igennem mange år, påpegede næstformand for teknisk udvalg, Alex Vejby Nielsen (S), på byrådsmødet og oplyste, at der i teknisk udvalg er indgået en aftale om, at forvaltningen skal holde skarpt øje med, hvordan den trafikale situation udvikler sig.

Salling Group har i samarbejde med kommunen og lokale kræfter fundet frem til det 5.900 kvadratmeter store areal, hvor butikken skal bygges. Butikken skal placeres i et byggefelt, der er placeret så en del af facaden ligger op mod Grejsvej, og bliver afslutningen på den bymæssige bebyggelse, lyder det i lokalplanen.