Ny indretning af Gothersgade har ført til færre parkeringsbøder

Københavns Kommune har ændret på indretningen i Gothersgade. Det har medført, at der udskrives langt færre parkeringsbøder end tidligere.

I 2021 og 2022 var Gothersgade den vej i København, hvor kommunens parkeringsvagter udskrev flest afgifter til biler, som var parkeret imod de gældende regler.

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Ifølge kommunen skyldtes afgifterne især parkering på og for tæt ved cykelstiudkørsel samt parkeringer i strid med myldretidsforbud.

Derfor besluttede Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med et projekt i Gothersgade i 2023 at fjerne det gældende forbud mod at parkere i myldretiden og samtidig lave afmærkning, som har gjort det tydeligere, hvor man må parkere.

Begge tiltag har haft til formål at nedbringe antallet af afgifter betragteligt. Tal for 2023 viser ifølge Københavns Kommune, at løsningen har virket.

Læs også: Nyt parkeringshus i Ørestad får facader med ålegræs

Antallet af pålagte parkeringsbøder er faldet med over 40 procent i forhold til året før, og dermed er Gothersgade gået fra at toppe listen to år i træk til at være helt ude af top ti over gader med flest udskrevne afgifter.

– Når gader og områder boner ud i statistikken, kigger vi selvfølgelig nærmere på, om der er noget, vi kan gøre anderledes for at servicere bilisterne bedre uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden. I Gothersgade har vi gennem en mindre indsats gjort det tydeligere, hvor det er tilladt at parkere samt fjernet myldretidsforbuddet, og det har haft en positiv effekt. Dermed minimerer vi de risici, der følger med ulovlige parkeringer, og det er jeg selvfølgelig godt tilfreds med, udtaler teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

Hun håber, at fremtiden vil byde på flere lignende løsninger, men påpeger dog, at en gennemgang af byen med henblik på at nedbringe antallet af parkeringsbøder vil kræve finansiering i en budgetaftale.

Overordnet set lægger antallet af pålagte afgifter i 2023 sig tæt op ad antallet fra 2022. Således blev der i 2023 pålagt 297.923 afgifter, hvor der i 2022 blev pålagt 301.439 afgifter.

Læs også: ParkZone skal styre parkeringspladserne i IrmaByen

De to mest almindelige årsager til, at bilisterne bliver pålagt parkeringsafgifter, er manglende betaling og parkering for tæt på vejkryds, som også var tilfældet i de foregående år.

I tallene for 2023 har forvaltningen konstateret en stigning på 34 procent i parkeringsbøder for parkering på pladser, der er reserveret til forskellige grupper af køretøjer eller brugere, herunder el- og delebiler, erhvervskøretøjer, samt pladser til personer med parkeringskort for handicappede.

Ligeledes er der konstateret en stigning på 15 procent for parkering i strid med tidsbegrænset parkering. Det er forvaltningens vurdering, at denne udvikling skal ses i lyset af den igangværende etablering af tre timers-zoner i kommunen. Forvaltningen forventer, at denne udvikling vender i takt med, at bilisterne vænner sig til de nye regler, når alle zonerne er etableret i løbet af 2024.