P-hus Asger Jorn i Ørestad vil blive beklædt med ålegræs. Visualisering: Nordland Arkitekter.
P-hus Asger Jorn i Ørestad vil blive beklædt med ålegræs. Visualisering: Nordland Arkitekter.

I maj 2021 udskrev By & Havn en åben konkurrence om det arkitektoniske udtryk for det kommende parkeringshus ved Asger Jorns Alle i Ørestad Syd.

I september samme år blev Nordland Arkitekter udpeget som vinder af den åbne arkitektkonkurrence.

byggeriet af parkeringshuset er sat i gang, og husets facader bliver beklædt med ålegræs. I By & Havn er der store forventninger til det kommende byggeri.

– Med dets flotte og åbne facader og udadvendte aktiviteter vil det være et sted, der kan skabe rum for fællesskaber og socialt liv for Ørestads beboere i fremtiden, udtaler administrerende direktør, Anne Skovbro

Det er virksomheden Søuld, som har relanceret ålegræs som et alternativ til mere moderne, men CO2-belastende byggematerialer, og som Nordland Arkitekter har med i deres vinderprojekt for P-hus Asger Jorn.

De sidste seks-syv år har Søuld eksperimenteret med at bruge materialet indendørs. Nordland Arkitekter og By & Havn har nu også fået det testet til udendørs brug i samarbejde med Teknologisk Institut og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Ifølge By & Havn har ålegræs nemlig en række gode egenskaber. Det er et særdeles robust materiale, som isolerer mod kulde eller varme, det er ikke brændbart, og det har akustiske fordele, da det kan absorbere lyd.

– Det er til stor gavn for hele byggebranchen, at nogle går foran med at finde nye løsninger, som kan reducere CO2-forbruget i konkrete projekter som parkeringshuset her. Det er vigtige erfaringer, der kan bruges direkte eller som afsæt for nye eksperimenter i byggeprojekter fremover, udtaler arkitekt Tobias Øhrstrøm fra Søuld.

Når parkeringshuset står færdigt indretter Københavns Kommune en nærgenbrugsstation på knap 500 kvadratmeter i stueetagen, så beboerne i Ørestad Syd kan give deres brugte ting og sager muligheder for nyt liv.

Om P-Hus Asger Jorn

  • P-hus Asger Jorn er tegnet af Nordland Arkitekter og totalentreprenør på byggeprojektet er 5E Byg.
  • Parkeringshuset kan rumme 616 køretøjer, hvoraf 17 af parkeringspladserne indrettes specielt til handicapkøretøjer.
  • En byggeplads er etableret nord for byggefeltet – al færdsel med biler og maskiner i forbindelse med byggeriet foregår fra Ørestad Boulevard.
  • Byggearbejdet vil stå på i omkring et års tid og huset forventes at kunne tages i brug i første kvartal af 2025.
  • Rådet for Bæredygtigt Byggeri har certificeret byggeriet til DGNB Guld.

Kilde: By & Havn.