Ny rapport fra Sweco: Cirkulært byggeri er svaret på klimakrise

Cirkulært byggeri kan stå foran sit gennembrud udløst af klimakrise, krig og corona. Data, digitale værktøjer og et ændret mindset er løftestangen, lyder det fra Sweco.

Med voldsomt stigende priser på byggematerialermaterialer, udfordrede logistik- og forsyningskæder, begrænsede råstoffer og et CO2-budget, der forlængst er overskredet, er genbrug, genanvendelse og upcycling mere relevant i byggeriet end nogensinde før, lyder det i en pressemeddelelse fra Sweco.

Nøglen til det cirkulære gennembrud er data og digitale værktøjer. Det er hovedpointen i Swecos nye Urban Insight-rapport Building the future through circular data – Tools for mining the ‘green gold’, som netop er udkommet.

– Hvis vi havde et overblik over bygningers materielle aktiver på tværs af hele Europa, kunne vi matche nedrivning, renovering og nybyg langt bedre og dermed spare enorme mængder CO2 og penge gennem øget genanvendelse af byggematerialer. For at leve op til vores mål om at blive CO2-neutrale skal vi bevæge os mentalt fra at tale om spild til at tale om ressourcer. Vejen frem er at anvende cirkulære metoder i alt, hvad vi foretager os, udtaler Elise Grosse, der er bæredygtighedschef for Swecos arkitekter i Sverige og én af forfatterne bag rapporten.

Det helt store gennembrud for cirkularitet i byggeriet lader vente på sig, og generelt bliver blot 8,6 procent af den globale økonomi i dag betragtet som cirkulær. Men når byggeriet står for godt 40 procent af verdens emissioner, klimaforandringerne bliver stadig værre og nye reguleringer og stigende materialepriser rammer byggeriet, er en fortsat lineær tilgang slet og ret ikke en mulighed længere.

Cirkulære værdier i eksisterende bygninger​

Selvom forudsætningerne for at understøtte det cirkulære byggeri bedst er til stede, hvis man allerede i designfasen arbejder med design for adskillelse, som det fx sker i verdens første cirkulære almene boliger, Circle House ved Aarhus, er der også mange cirkulære værdier at høste ved at kigge på eksisterende byggerier.

Sweco er involveret i flere byggerier, der genbruger og genanvender eksisterende materialer i nye byggerier. Det gælder eksempelvis Børnehuset Svanen, der anvender en del af materialerne fra den tidligere Gladsaxe Skole, det gælder Damhusengens Skole, der vil genbruge 350.000 mursten fra den gamle skole, og det gælder det almene boligbyggeri Knudrisrækkerne i Aarhus, der bruger upcyclede vinduesrammer og aluminiumsloftsplader fra den tidligere bygning på stedet.

Transformation af bygninger til materialebanker

Den nye Urban Insight-rapport Building the future through circular data præsenterer et sæt af best-practice og next-practice værktøjer til at indsamle den data, der er brug for, for at transformere vores bygninger fra materialeforbrugere til materialebanker.