Esben Kjeldsen, administrerende direktør i Ejendomsselskabet Olav de Linde. Foto: PR.
Esben Kjeldsen, administrerende direktør i Ejendomsselskabet Olav de Linde. Foto: PR.

Ejendomsselskabet Olav de Linde har offentliggjort sin årsrapport for 2022. Ifølge en pressemeddelelse fra det aarhus-baserede ejendomsselskab har året været præget af usikkerhed som følge af efterdønningerne efter coronapandemien, krig i Ukraine, øgede omkostninger på byggematerialer, høj inflation og øgede renteniveauer.

Årets nettoomsætning udgør 480,8 millioner kroner mod 431,5 millioner kroner i 2021, mens årets driftsresultat før skat og værdireguleringer udgør 169,1 millioner kroner mod 155,8 millioner kroner i 2021.

Resultatet efter skat landede i 2022 på godt 179 millioner kroner mod knap 1,73 milliarder kroner året før.

– I Ejendomsselskabet Olav de Linde er vi tilfredse med årets resultat, der lander stærkt og stabilt. Vi glæder os over, at vi selv i usikre tider præsterer indenfor forventningerne. Det vidner om loyale og langvarige relationer med vores kunder og øvrige interessenter. Derudover bidrager afsluttede byggeprojekter også positivt til regnskabet, forklarer Esben Kjeldsen, administrerende direktør i Ejendomsselskabet Olav de Linde.

Den samlede værdi af selskabets investeringsejendomme udgør aktuelt 10,18 milliarder kroner mod 9,48 milliarder kroner i 2021.

Egenkapitalen for 2022 udgør 5,06 milliarder kroner mod 4.51 milliarder kroner i 2021.

Årets værdiregulering af investeringsejendomme indregnes i året med 61,2 millioner kroner De væsentligste enkelte stigninger skyldes ifølge ejendomsselskabet udviklingsprojekter samt projekter, der nu er færdiggjorte, og som nu er taget i brug. Niveauet for afkastkrav har været stigende, hvilket isoleret set påvirker værdireguleringerne negativt. Dette modsvares dog i et vist omfang af øgede lejeniveauer, oplyses det.

Herudover kan stigningen i egenkapitalen delvis henføres til positiv udvikling i markedsværdien på renteswaps.

Hæver forventningerne til 2023

Ejendomsselskabet Olav de Linde foretager rigtig mange ombygninger og renoveringer om året og havde i 2022 desuden flere nybyggerier under opførelse. De stigende omkostninger på byggematerialer afspejler sig for selskabets vedkommende i højere løbende omkostninger til vedligehold.

– Med de stigende materialepriser, som vi oplevede i 2022, er vi opmærksomme på, at vi bygger dyrt lige nu. Nerven i vores forretning er dog, at vi beholder de ejendomme som vi køber og bygger. Derfor vælger vi altid materialer i god, solid kvalitet, fordi det giver det bedste slutprodukt for vores kunder og dermed også for os. Vi tror på, at det over tid vil vise sig at være en god beslutning at fortsætte frem for at stoppe op i urolige tider, siger Esben Kjeldsen.

På trods af den fortsatte usikkerhed i relation til den geopolitiske situation og de øgede niveauer for rente og inflation, ser Ejendomsselskabet Olav de Linde lyst på fremtiden.

Forventningerne til næste års resultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme hæves således til 175-200 millioner kroner.

– Vores forventninger bygger på, at vi tager en række boligejendomme i brug og afslutter flere renoveringer af væsentlige erhvervsejendomme. Vi er privilegerede, at vi selv er herre over vores byggeprojekter, og ved, hvad der er i pipeline i en række år frem, uddyber han.

Ejendomsselskabet Olav de Linde har i snart et halvt århundrede renoveret og udlejet erhvervslejemål primært i Aarhus og Odense og sekundært i København. De senere år har ejendomsselskabet desuden opført en række nybyggede lejeboliger i Aarhus og Odense. Selskabet råder over en ejendomsportefølje på cirka 550.000 kvadratmeter og har cirka 100.000 kvadratmeter under udvikling.

I 2022 igangsatte Ejendomsselskabet Olav de Linde byggeriet af højhuset på Mindet 6 på Aarhus Havn. Med sine knap 143 meter tegner det til at blive Danmarks højeste kontorbygning.

Strategi for bæredygtighed

Ejendomsselskabet Olav de Linde har desuden påbegyndt et strategisk arbejde med bæredygtighed.

– Vi ser det som en nødvendig del af at være en ansvarlig bygherre og et ansvarligt ejendomsselskab. Arbejdet har vi organiseret i nogle fokusområder, der vidner om vores vilje til at tage ansvar. Vi lægger i øjeblikket sidste hånd på vores bæredygtighedsrapport, der udkommer inden længe, udtaler Esben Kjeldsen.

Udvalgte nøgletal for Ejendomsselskabet Olav de Linde

Millioner kroner 2022 2021
Nettoomsætning 480,8 431,5
Resultat før skat og værdireguleringer 169,1 155,8
Værdireguleringer 61,2 2.041,9
Resultat efter skat 179,3 1.728,6
Balancesum 10.710,3 9.564,7
–     heraf investeringsejendomme 10.181,2 9.479,3
Egenkapital 5.061,1 4.506,7
Soliditetsgrad 47,3 procent 47,1 procent
Udlejningsprocent 97,5 procent 96,8 procent

Kilde: Ejendomsselskabet Olav de Linde.