Udviklingsplanen for omdannelsen i Skovparken. Illustration: Pluskontoret Arkitekter.
Udviklingsplanen for omdannelsen i Skovparken. Illustration: Pluskontoret Arkitekter.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Politikerne i byrådet i Kolding godkendte den 18. juni økonomien i helhedsplanen for ombygningen af afdelingen Skovparken med i alt 544 familieboliger på adresserne Skovparken 1-125.

– Dette er jo en rigtig stor sag. Og det er rigtigt mange penge, som vi også ligesom hæfter for, understregede borgmester i Kolding Kommune, Knud Erik Langhoff (K), da sagen var på dagsordenen.

Kommunen skal i forbindelse med sagen yde garanti for et støttet realkreditlån på knap 523 millioner kroner og et ustøttet lån på godt og vel 282 millioner kroner.

I den almene boligafdeling skal der renoveres, omdannes og nedrives for i alt 805 millioner kroner, mens arbejdet med infrastrukturen i området løber op i næsten 53 millioner kroner. Infrastrukturarbejderne støttes dog af særlig pulje hos Landsbyggefonden, og der skal ikke optages lån til finansiering.

AAB Kolding, der er en del af Bovia, skal i samarbejde med Pluskontoret Arkitekter gennemføre udviklingsplanen, der blev godkendt i maj 2019 af AAB’s beboerdemokrati, Kolding Kommune og af Boligministeriet.

Med planen bliver der skabt 55 ungdomsboliger ved ommærkning og 55 ældreboliger ved ombygning og nybyggeri. 74 boliger nedrives for at gøre plads til nyt plejehjem med 60 plejeboliger, mens tre boligblokke med 93 familieboliger bliver frasolgt til en privat investor.

Der skabes erhverv i afdelingen ved nyt beboerhus, servicearealer til plejehjem og dagligvarebutik, som i omdannelsesregnskabet tæller for 51 boliger.

Dermed ender andelen af familieboliger på 39,9 procent. Samlet set vil der være 428 forskellige almene boliger, heraf 258 familieboliger, cirka 93 private udlejningsboliger, beboerhus, plejehjem og dagligvarebutik, når omdannelsen i afdelingen er færdig.

Renovering og seniorbofællesskab

I 217 boliger, der ikke omdannes og ombygges, efterisoleres bygningerne, og ydervægge og tag renoveres. Der sættes vinduer i gavle og etableres ny ventilation. De glasinddækkede altaner ombygges til åbne altaner, og indgangspartier og trappeopgange bliver renoveret.

Der skabes et seniorbofællesskab med 18 boliger. Boligerne ombygges totalt, får elevator og bliver på mellem 48-87 kvadratmeter store.

De 55 boliger, der er blevet ommærket til ungdomsboliger, får nyt større bad samt et moderne minikøkken. Når de nuværende lejere fraflytter overgår boligen til at blive ungdomsbolig.

Otte boliger, der ligger øverst i blokken, hvor der etableres ældreboliger, får alle elevatorbetjening. Tre af boligerne ombygges og bliver tilgængelige boliger, mens fem boliger ombygges delvist.

I stueplan skal 23 familieboliger ombygges, så de får direkte adgang fra terræn. De ombygges totalt og får større badeværelser, rummelige køkkener og værelser og egen terrasse/have.

Der skal arbejdes med gårdrummene mellem boligblokkene og udearealer generelt, og der nedsættes arbejdsgrupper, der skal arbejde med, hvordan det kan se ud.

Samtlige beboere i afdelingen skal genhuses på grund af arbejderne, og der er afsat 41,4 millioner kroner til genhusning og lejetab ved omdannelsen.

Udgiften til nedrivning af de tre blokke, der skal gøre plads til nyt plejehjem, er en del af udgifterne i denne sag og forventes at koste 49,1 millioner kroner.

Generelt vil huslejen i de almene boliger stige fra nuværende gennemsnit på 774 kroner per kvadratmeter årligt til 875 kroner per kvadratmeter årligt. Det svarer til en stigning på 13 procent.

Ombygningen af familieboliger til 55 ældreboliger blev behandlet som en særskilt sag. Projektet løber op i godt 79 millioner kroner, og dermed er der i alt tale om et projekt til næsten 937 millioner kroner.

Der etableres 40 af ældreboliger på mellem 48-105 kvadratmeter, og 15 ældreboliger i stueplan på 105 kvadratmeter med fem-seks værelser.

Som led i gennemførelsen af projektet ønsker Bovia på vegne af AAB Kolding af fravige AB 18 for arbejderne. By- og Fællesforvaltningen i Kolding Kommune vurderer, at fravigelserne er i overensstemmelse med aftalen mellem Dansk Byggeri og BL, og at de samlet set mindsker AAB Koldings risiko ved entreprisen.