PKA og A. Enggaard tester CO2-reducerede byggematerialer i flere byggeprojekter

Via en række testbyggerier vil PKA og A. Enggaard fremme CO2-reducerede byggematerialer. Første projekt bygges allerede i Aalborg.

Pensionsselskabet PKA og entreprenørvirksomheden A. Enggaard vil via deres fælles ejendomsselskab PKAE Ejendom fremme udviklingen af CO2-reducerede byggematerialer.

Det sker nu via en række testbyggerier, hvor nye alternative materialer og håndværksmetoder bringes i spil.

Det skriver entreprenør- og byudviklingsvirksomheden i en pressemeddelelse.

– Dansk byggeri er baseret på velafprøvede byggematerialer og -metoder, og sådan bør det også være. Men der er behov for, at vi tør afprøve nye og anderledes materialer og håndværk i praksis, så vi blandt andet kan hjælpe producenterne med “proof of concept”. For først derefter kan produktionen af de nye løsninger blive opskaleret og mere bredt blive anvendt i nye byggerier. Det er denne proces, vi gerne vil være med til at fremme via vores testbyggerier, siger ejendomsdirektør Nikolaj Stampe fra PKA.

PKA har sammen med A. Enggaard lagt en plan for realisering af en række testbyggerier, der skal sætte nye materialer og metoder på landkortet.

Læs også: De skal designe betonhus med så lavt CO2-aftryk som muligt

– Omstillingen af byggeriet er i fuld gang, men det er vigtigt, at det sker på en forsvarlig og sikker måde med respekt for hele værdikæden – ellers ender det ikke reelt bæredygtigt. Derfor mener vi, at det er helt afgørende at understøtte nye byggematerialers fremvækst i rigtige byggeprojekter, og herigennem markedsafprøve byggeproces og færdige boliger, forklarer entreprenør Asger Enggaard fra A. Enggaard.

Rækkehus med biogene materialer

PKA og A. Enggaard bygger rækkehuse i Tranders Høje med nye alternative materialer og håndværksmetoder. Foto: PR.
PKA og A. Enggaard bygger rækkehuse i Tranders Høje med nye alternative materialer og håndværksmetoder. Foto: PR.

A. Enggaard er med PKAE Ejendom som bygherre allerede i gang med at opføre det første byggeri, som er et rækkehus med tre boliger på hver 100 kvadratmeter.

Projektet opføres med de biogene materialer halm, industriel hamp, ler, kalk og træ.

Huset bygges i Tranders Høje, der er en ny bydel i det østlige Aalborg, der består af både traditionelt etagebyggeri og nye boligformer.

Rækkehusets vægge opbygges af halmbaserede elementer fra Ecococon, der er skalmuret med hempcrete-blokke fra Havnens Hænder med kalkpuds udvendigt og lerpuds indvendigt.

Læs også: Hus bygget af biobaserede byggematerialer

PKA og A. Enggaard tester CO2-reducerede byggematerialer i flere byggeprojekter. Foto: PR.
PKA og A. Enggaard tester CO2-reducerede byggematerialer i flere byggeprojekter. Foto: PR.

Taget består af en trækonstruktion med træspåner, mens de indvendige lofter er beklædt med CO2-reducerede gipsplader.

– Vi bruger veldokumenterede byggematerialer, som er langt i modningsprocessen, men som endnu ikke findes i egentlig storskala-produktion. Samtidig har vi måttet støve nogle gamle håndværksmæssige metoder af i samarbejde med nogle af vores underentreprenører. Det gælder eksempelvis den indvendige lerpuds, som kun få håndværkere mestrer i dag, fortsætter Asger Enggaard.

Projektet har først og fremmest fokus på at bygge alternative inder- og ydervægge, og her viser en LCA-analyse fra Ekolab, at anvendelsen af de biogene materialer medfører en reduktion af CO2-udledningen med godt 60 procent sammenlignet med traditionelle materialevalg.

Læs også: Ny vejledning om CO2-optag i beton

PKA og A. Enggaard tester CO2-reducerede byggematerialer i flere byggeprojekter. Foto: PR.
PKA og A. Enggaard tester CO2-reducerede byggematerialer i flere byggeprojekter. Foto: PR.

LCA-analysen viser også meget tydeligt, hvilke bygningsdele der er mest klimabelastende, og det bidrager til læring hos både ledelse og medarbejdere i A. Enggaard og PKA.

De tre rækkehuse forventes at stå færdige til sommer, hvorefter de skal udlejes som boliger.

– Det er vigtigt for os både at teste, hvordan det er at bebo husene, men også at foretage en markedsafprøvning. Derfor vil husene i første omgang være lejeboliger, så risikoen ligger hos os som bygherrer og ikke hos beboerne, siger Nikolaj Stampe afslutningsvis.

Planlægningen af de næste testbyggerier i Aarhus og København er også allerede i gang og forventes at blive færdigbygget i de kommende år.