Plan for Meny, Netto og 90 boliger på Stigsborg er offentliggjort

Inden længe er en lokalplan for 90 nye boliger samt en Meny- og en Netto-butik på Stigsborg i Nørresundby på vej i offentlig høring.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

For et par uger siden blev det i en pressemeddelelse afsløret, at Meny og Netto er på vej med nye butikker i udviklingsområdet på Stigsborg i Nørresundby.

– Vi er glade for at have fået muligheden for at være med. Nu er aftalen skrevet under og så skal vi i gang med arbejdet for at sikre, at vi kan åbne en lækker butik i efteråret 2026, udtalte Richo Boss, kædedirektør i Meny, i den forbindelse.

Et lokalplanforslag for de kommende to butikker er nu offentliggjort. De skal etableres på en 5.680 kvadratmeter stor grund umiddelbart syd for bydelens store parkeringshus, der allerede er opført.

Der er tale om byggefeltet B11, som omfatter den nordlige halvdel af det tidligere Nørresundby Stadion, der blev nedlagt i 2008.

De to dagligvarebutikker bliver henholdsvis 1.200 og 2.000 kvadratmeter store og de etableres i stueetagen i en bebyggelse i to-fem etager. Foruden butikkerne omfatter projektet således 90 boliger med to, tre og fire værelser.

Bolig- og erhvervsprojektet er tegnet af Aart Architects og Sweco Architects. Bebyggelsen kommer til at fremstå som en næsten aflukket karré med et gårdrum, som noget utraditionelt vil være hævet over gadeniveau.

Udover butikker i stueetagen etableres nemlig et aflukket, overdækket areal til varelevering. Gårdrummet etableres ovenpå butikker og varelevering i midten af karréen.

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan gårdrummet kommer til at se ud, men i lokalplanen stilles der krav om, at det skal have “en markant grøn karakter med beplantning”.

Nordjyllands Politi stiller i forbindelse med lokalplaner skrappe krav til vendepladser til bakkende lastbiler. Det skulle der være taget højde for i lokalplanen.

Således vil varelevering til de to dagligvarebutikker blive håndteret via vejadgang fra nord fra Limfjordsvej, hvor der etableres en fælles overdækket garage til varelevering.

“Garagen disponeres som vendeareal og parkeringsplads for lastbiler, der servicerer butikker og erhverv med varelevering og affaldshåndtering. Garagen skal indrettes, således det er muligt, at to sættevogne kan læsse af samtidigt, mens en sættevogn venter. Ovenpå varelevering og butikker placeres i midten af karréen et hævet gårdrum for beboerne”, fremgår det af lokalplanen.

Lokalplanen giver i alt mulighed for 10.750 kvadratmeter bebyggelse. Byggefelt B11 ejes ifølge tinglysningen af arealudviklingsselskabet Stigsborg P/S, som står for for byggemodning og videresalg af byggefelter i første etape af den nye bydel.

Stigsborg P/S ejes af Aalborg Kommune, PFA Ejendomme og A. Enggaard.