Projekt med 600 boliger i Aarhus sendes i høring

Projektet med 600 nye rækkehuse og lejligheder i Gellerup gør op med "en fremmedgørende storskala-arkitektur", lyder det fra byrådspolitiker.

Ved Karen Blixens Boulevard og Dortesvej i Gellerup rives fem af Brabrand Boligforenings blokke ned, så A. Enggaard kan erstatte dem med omkring 240 rækkehuse i to etager og knap 375 lejligheder i etagebyggerier i tre-seks etager.

En ny lokalplan skal bane vejen for projektet, og den fik flere rosende ord med på vejen fra politikerne i byrådet i Aarhus, da de den 17. januar besluttede at sende den i offentlig høring.

Kritik slap lokalplanforslaget dog ikke for. Enhedslisten kunne således ikke bakke op om indstillingen om at sende det i høring.

Medlem af Teknisk Udvalg, Solveig Munk (EL), udtrykte blandt andet ærgrelse over, at nyttehaver i forbindelse med udviklingen vil blive nedlagt.

– Da lokalplanens formål er at skabe boliger, som ikke er almene, og da lokalplanen forudsætter nedrivning af almene boliger med store miljø- og menneskelige omkostninger til følge, kan vi ikke tiltræde indstillingen, sagde Solveig Munk på byrådsmødet, hvor hun ligeledes satte spørgsmålstegn ved, hvad planen giver tilbage til byen.

LÆS OGSÅ: YDERLIGERE 1.500 BOLIGER VED AARHUS PÅ TEGNEBRÆTTET

Det sidst kunne medlem af Teknisk Udvalg, Metin Lindved Aydin (R), svare på.

– Lokalplanen for det nye tæt-lave boligområde mellem Karen Blixens Boulevard og Sigridsvej i Gellerup er et opgør med en fremmedgørende storskala-arkitektur, og det er blandt andet dét, som gives tilbage til byen, sagde han på byrådsmødet.

– Derudover er der tænkt i nicher, kroge og gårdrum i dette lokalplanforslag, som kan give rum til privathed og fællesskaber for mange børn og voksne, sagde han.

Lokalplanområdet er cirka 6,76 hektar stort, og Brabrand Boligforening ejer det meste, mens Aarhus Kommune ejer en mindre del. A. Enggaard køber dog hele området.

Lokalplanen vil, når den er endeligt vedtaget, gøre det muligt at opføre 52.000 kvadratmeter bebyggelse i området.

Bebyggelsen vil fordele sig på 22.000 kvadratmeter rækkehuse og 26.000 kvadratmeter etageboliger.

LÆS OGSÅ: PENSIONSKASSE FÅR GRØNT LYS TIL NYE BOLIGER I AARHUS

Foruden de cirka 600 boliger kan der opføres 2.000 kvadratmeter erhverv i form af butikker, restauranter, caféer eller liberale erhverv samt uddannelse. Derudover kan der etableres 2.000 kvadratmeter, som enten kan være boliger eller erhverv.

Erhverv og uddannelse placeres primært i stueetagen langs Karen Blixens Boulevard. Dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker må dog højst være 400 kvadratmeter store.

Lokalplanen sikrer desuden, at ingen rækkehuse bliver mindre end 83 kvadratmeter, mens ingen lejligheder bliver mindre end 65 kvadratmeter.

Brabrand Boligforening sælger området til A. Enggaard som led i den udviklingsplan, som Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening vedtog i 2019.

Udviklingsplanen indebærer, at i alt syv blokke med 400 almene boliger skal nedrives, mens 1.200 boliger renoveres gennemgribende. Indtægterne fra jordsalget indgår i finansieringen af renoveringsprogrammet.