Rambøll klar til certificering af statikere

Rambøll er akkrediteret til at certificere statikere, som skal sikre, at kvalitet og sikkerhed af bygningskonstruktioner opretholdes. I januar afholdes informationsmøder for interesserede ansøgere i København og Aarhus.

Med det nye bygningsreglement, BR18, bliver kontrol af statiske forhold i byggeriet ikke længere en kommunal opgave. Fremadrettet får certificerede statikere ansvaret for at sikre, at konstruktionskrav overholdes.

Efter at DANAK, Den Danske Akkrediteringsfond, har akkrediteret Rambøll til også at certificere statikere, kan Certificering Rambøll fremadrettet varetage personcertificering af både statikere og brandrådgivere. Det oplyser ingeniørrådgivningsvirksomheden i en pressemeddelelse.

– Vi ser frem til at certificere statikere og på den måde bidrage til, at hensigterne med det nye bygningsreglement kan efterleves og praktiseres. Vi vil dog ikke certificere vores egne statikere, siger Sussie Winther Larsen, som er faglig ansvarlig for at udvikle Rambølls forretning for certificering af statikere, i pressemeddelelsen.

Certificeringen af statikere udføres i henhold til BEK 674 ”Bekendtgørelse om certificeringsordninger for tekniske forhold i bygningsreglementet” og det vil være muligt at blive certificeret til konstruktionsklasse 2, konstruktionsklasse 3 & 4 eller til at foretage tredjepartskontrol af statiske forhold afhængig af statikerens kvalifikationer og kompetencer.

Rambøll anvender to bedømmere til alle konstruktionsklasser, også selvom det ikke er et krav ved konstruktionsklasse 2.

– Det gør vi, fordi vi synes, det er mere retfærdigt og fair over for ansøgerne, da det giver en større sikkerhed i bedømmelsen, siger Sussie Winther Larsen.

Rambøll har udarbejdet ansøgningsmateriale, der guider ansøgeren igennem processen med en brugervenlig vejledning og tjekliste, der sikrer at ansøgeren får dokumenteret den viden og de kompetencer, der kræves for den ansøgte klasse. Certificering Rambøll har valgt en prisstruktur med faste priser.

Informationsmøder i januar

I januar afholder Rambøll informationsmøder for interesserede ansøgere i København og Aarhus:

  • Den 8. januar kl. 15.00-17.00 hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 Kbh S
  • Den 9. januar kl. 15.00-17.00 hos Rambøll, Olof Palmes Allé 20, 8200 Aarhus

For tilmelding til informationsmøderne, skriv til statikcertificering@ramboll.dk og oplys om du deltager i København eller Aarhus.