Slut med håndværkerfradrag

Efter 11 år sendes det populære håndværkerfradrag på pension. Med fradragsordningen har landets boligejere kunnet få skattemæssige fradrag til for energioptimering, installering af ny energiforsyning eller klimasikring af boligen.

Det velkendte håndværkerfradrag er sendt på pension per 1. april 2022. Det betyder, at danske boligejere nu må vinke farvel til skattefradrag for betalt håndværkerarbejde, der for eksempel vedrører udskiftning af vinduer, installation af varmepumpe eller forbedringer af dræn og kloak omkring boligen.

Det står klart, efter man i slutningen af 2021 besluttede at afskaffe håndværkerfradraget, som siden 2011 har været en del af den såkaldte Boligjobordning.

Ifølge en pressemeddelelse fra ejendomsmæglerkæden Nybolig er det naturligt, at håndværkerfradraget nu udfases.

– Håndværkerfradraget blev i sin tid oprettet for at fremme beskæftigelsen inden for håndværksfagene umiddelbart efter finanskrisen og samtidig for at komme sort arbejde til livs. De senere år har vi set en pæn fremgang i beskæftigelsen, og også under coronanedlukningen har danskerne benyttet ordningen flittigt. Derfor er vi nået til et punkt, hvor politikerne nu helt naturligt letter foden fra speederen ved at udfase håndværkerfradraget, siger Alexander Falck Winther, pressechef i Nybolig, i meddelelsen.

– Der er ingen tvivl om, at håndværkerfradraget har været et incitament for mange danskere til at realisere forbedringer og til at få udført håndværksopgaver i deres hjem. Det er både til glæde for nuværende boligejere og kommende boligkøbere, at mange danskere de senere år løbende har foretaget forbedringer af deres boliger, siger Alexander Falck Winther.

Det er dog ikke hele Boligjobordningen, der er udfaset per 1. april 2022. Det såkaldte servicefradrag, som er muligt at få for tilkøbt servicearbejde såsom rengøring, børnepasning og havearbejde, videreføres og er derfor fortsat muligt at få i 2022. I år er det muligt at få servicefradrag for 6.400 kroner per person i husstanden.

Selvom håndværkerfradrag nu er afskaffet er det fortsat muligt at modtage fradrag for arbejde udført i årets første tre måneder. Det er således muligt at få fradrag for arbejde, som er udført senest den 31. marts 2022 og betalt senest den 31. maj 2022. Håndværkerfradraget er op til 12.900 kroner per person i 2022, fremgår det af Skats hjemmeside.