Vinduesproducent genererer opdateret data på EPD’er med ny dynamisk løsning

Velfac implementerer dynamisk løsning, der gør det muligt at generere nye EPD’er, når der sker ændringer eller forbedringer af produkter eller materialer.

Med en ny og dynamisk løsning vil Velfac nu være i stand til at generere nye miljøvaredeklarationer, når deres produkter eller materialer er genstand for ændringer eller forbedringer. Det skriver vinduesproducenten i en pressemeddelelse.

– Transparens og valid dokumentation er afgørende for byggeriets grønne omstilling, og hos Velfac ønsker vi at gå forrest som ansvarlig virksomhed. Transparente data er med til at identificere mulige indsatser for optimeringer. Vi har brugt lang tid på at tilvejebringe data, hvor vi får ”syn for sagen” for den nuværende situation, siger teknisk chef hos Velfac, Peter Krogh.

– Det giver os mulighed for at se, hvor der er et potentiale til at reducere vores produkters CO2 aftryk, og dermed løbende prioritere dekarboniseringsinitiativer.

Fra statisk til dynamisk

Med en ny og dynamisk løsning kan Velfac fremadrettet generere nye miljøvaredeklarationer, når deres produkter eller materialer er genstand for ændringer eller forbedringer, hvilket sikrer de mest opdaterede og præcise data. Foto: PR.
Med en ny og dynamisk løsning kan Velfac fremadrettet generere nye miljøvaredeklarationer, når deres produkter eller materialer er genstand for ændringer eller forbedringer, hvilket sikrer de mest opdaterede og præcise data. Foto: PR.

En EPD er jævnfør EPD Danmarks retningslinjer gyldig i hele fem år, hvorefter den skal revideres og gen-verificeres. Den model er statisk, da der med udviklingen i byggebranchen hurtigt sker mange ændringer på produkt- og materialeniveau, hvilket bevirker, at en EPD og den bagvedliggende data allerede efter kort tid kan være forældet.

– Vi har kigget på, hvordan vi som producent kan bidrage til en mere dynamisk opdatering af EPD’erne frem for det statiske setup, der eksisterer nu, siger Peter Krogh.

– Ud over at bidrage markant til vores eget arbejde med EPD’erne, er det dynamiske system også med til at imødekomme interessen og spørgsmålene, vi får fra arkitekter og rådgivere. Vi ønsker at skabe tillid til vores produkter og samtidig give de projekterende de bedste forudsætninger for at kunne analysere og implementere opdateret og retvisende data, hvilket er afgørende for den grønne omstilling i branchen.

Med en ny og dynamisk løsning kan Velfac fremadrettet generere nye miljøvaredeklarationer, når deres produkter eller materialer er genstand for ændringer eller forbedringer, hvilket sikrer de mest opdaterede og præcise data. Foto: PR.
Med en ny og dynamisk løsning kan Velfac fremadrettet generere nye miljøvaredeklarationer, når deres produkter eller materialer er genstand for ændringer eller forbedringer, hvilket sikrer de mest opdaterede og præcise data. Foto: PR.

I tilblivelsen af den nye løsning har Velfac haft et nordisk konsulenthus med på sidelinjen som sparringspartner i tilvejebringelsen af data, mens tredjepart har verificeret og faciliteret arbejdet med EPD’erne.

Det er ikke mere end et par måneder siden, at Velfac præsenterede sine første produktspecifikke EPD’er for produkterne Velfac 200, Velfac Classic samt Velfac Ribo.

I processen op til tilblivelsen af de nye miljøvaredeklarationer lå et års arbejde, hvor Velfac indsamlede data og afsøgte fakta om alle nødvendige forhold – fra de omfattende produktionsprocesser til transporten af produkter. Derudover bistod en række af vinduesproducentens underleverandører som sparringspartnere.

– Branchen som helhed og de enkelte aktører har et fælles ansvar for aktivt at handle og komme med løsninger til at nedbringe den store mængde CO2-emission, vi er ansvarlig for i byggeriet. Vi har et stort ønske om at løfte vores del af ansvaret og sikre, at vi understøtter vores kunders og samarbejdspartneres mulighed for at bidrage til den grønne omstilling med produkter fra Velfac, afslutter Christiane Henriksen, projektsalgsdirektør i Velfac.