A. Enggaard med vækst i omsætning og resultat i 2021

A. Enggaard fik i 2021 et rekordhøjt resultat efter skat, og entreprenør- og byudviklingsvirksomhedens omsætning steg med 13 procent.

Enggaard-koncernen leverede i 2021 både et rekordhøjt resultat og en solid toplinjevækst med en omsætning, der steg med 13 procent. Som tak for den på mange måder ekstraordinære indsats belønner A. Enggaard alle medarbejdere med bonus på 20.000 kroner, oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

A. Enggaard-koncernen er familieejet i 3. generation og kan se tilbage på et meget tilfredsstillende 2021. Omsætningen landede på 2,3 milliarder kroner, mod 2,04 milliarder kroner året før, mens resultatet efter skat røg op på 454,2 millioner kroner mod 198 millioner kroner i 2020. Før skat landede resultatet i 2021 på 562 millioner kroner mod 249 millioner kroner året før. Selskabets egenkapital er i 2021 på 1,87 milliarder kroner mod 1,36 milliarder kroner i 2020.

– Vi har haft et rigtig godt år, hvor vi trods flere corona-prægede måneder har formået at fastholde en god fremdrift og kvalitet i vores aktiviteter samt et godt kammeratskab. Det har krævet en særlig indsats fra vores medarbejdere, der dygtigt og loyalt fandt den rette balance mellem hensynet til både hinanden og omgivelserne og at holde hjulene i gang. Deres stærke, kollektive indsats på tværs af afdelinger og fagligheder har været helt afgørende for vores meget tilfredsstillende 2021, og derfor har vi besluttet, at alle medarbejdere ekstraordinært belønnes med en bonus på 20.000 kroner uanset stilling, udtaler entreprenør Asger Enggaard i meddelelsen.

A. Enggaard har base i Svenstrup i Aalborg, størstedelen af koncernens aktiviteter ligger i dag uden for Nordjylland. Koncernen har især masser af aktivitet i Aarhus, Odense og København. Det positive årsregnskab skal ifølge Asger Enggaard desuden ses i lyset af, at koncernen gennem flere år har ændret sit strategiske fokus.

– Vi høster nu for alvor frugterne af vores strategiske udvikling, hvor vi gennem de seneste par år har bygget videre på vores historisk stærke entreprenør- og projektudviklingsvirksomhed, så vi i dag også er en stærk bygherre- og byudviklingsvirksomhed, ligesom vores driftsorganisation er styrket, siger Asger Enggaard.

A. Enggaard samarbejder blandt andet med pensionskassen PKA om en flere stor byudviklingsprojekter forskellige steder i landet.

– Sammen med pensionskasser og samarbejdspartnere lykkes vi med at udvikle attraktive og levende bydele, hvor mange gerne vil bo, og hvor virksomheder etablerer sig. Det betyder, at årets resultat blandt andet er positivt påvirket af avancer på salg og ikke mindst af, at vi stort set ingen tomgang har på vores lejemål. Vi har desuden opbygget en solid ejendomsportefølje, og her har vi som andre ejendomsselskaber været begunstiget af et generelt stærkt ejendomsmarked i 2021 med store positive værdireguleringer til følge.

Som led i den strategiske udvikling har virksomheden gennem de senere år suppleret de traditionelle håndværks- og entreprenørkompetencer med en række nye funktioner og afdelinger, som ikke beskæftiger sig direkte med byggeri, men eksempelvis med drift, bygherrearbejde og bystrategi. De nye afdelinger og funktioner er i 2021 blevet yderligere styrket.

– På et solidt fundament af gode håndværksmæssige dyder og kerneværdierne ansvarlighed, ordentlighed og frihed under ansvar har vi opbygget en virkelig stærk og tværfaglig organisation, der betyder, at vi er rustet til at tage stort ansvar for udviklingen af nye bydele. Det har givet os en stærk position i markedet, hvor både borgere, kommuner og langsigtede investorer efterspørger aktører, der tør og kan udvikle områder og bydele ud fra et langsigtet helhedsperspektiv, så de nye bydele bliver velfungerende og sammenhængende med gode og attraktive byrum, rammer for fællesskab og liv, siger Asger Enggaard.

A. Enggaard har mange samarbejder med langsigtede investorer. Det gælder særligt pensionskasser, som ifølge Asger Enggaard tager stort socialt medansvar i udviklingen af bæredygtige boliger og bydele. I 2021 har A. Enggaard styrket og udvidet sit strategiske samarbejde med PKA om byudviklingsprojekter. Et samarbejde, der indebærer, at parterne i vid udstrækning beholder og drifter ejendomme på lang sigt i parternes fællesejede selskab P/S PKAE Ejendom med en ejendomsportefølje, der nu er vokset til en værdi af cirka 4 milliarder kroner – foruden en række ejendomme, der er under udvikling og opførelse.

Store projekter i pipelinen

A. Enggaard ser ind i en spændende fremtid med flere yderst markante byudviklingsprojekter, der aktuelt befinder sig i de indledende faser. Det gælder eksempelvis udviklingen af det tidligere fængselsområde Vridsløse i Albertslund og Odense Inderhavn samt store dele af Gellerup-området i Aarhus.

– Vi har en rigtig god ordrebeholdning og ser frem til at arbejde videre med vores mange forskellige byudviklingsprojekter i samarbejde med pensionskasser, kommuner og samarbejdspartnere. Vi forventer et fortsat højt aktivitetsniveau og en omsætning på niveau med 2021. Vi forventer dog ikke samme ekstraordinært høje indtjeningsniveau i 2022, og i det hele taget vil vores indtjening variere fra år til år efterhånden som bydele og ejendomsprojekter færdiggøres, ligesom vi vil blive påvirket af udfordringerne med stigende materialepriser og pressede forsyningskæder, siger Asger Enggaard.

Foruden byudviklingsprojekter i København, Odense, Silkeborg, Aalborg og Aarhus arbejder A. Enggaard også på et nyt stort OPP-projekt – nemlig den nye voksenpsykiatri på Odense Universitetshospital (OUH). A. Enggaard har sammen med AART Architects og Niras vundet byggeriet af den voksenpsykiatriske afdeling med Velliv, Pension & Livsforsikring som finansieringspartnere. Byggeriet er det 11. OPP-byggeri for A. Enggaard, som hører til blandt landets førende leverandøren inden for området.