Miljøansvarlig for ABC Pavilloner og Concept Living, Thomas Kildeby Pedersen. Foto: PR.
Miljøansvarlig for ABC Pavilloner og Concept Living, Thomas Kildeby Pedersen. Foto: PR.

Mindre virksomheder inden for byggebranchen som selvstændige tømrere eller snedkere får nu mulighed for at få udført de lovpligtige LCA-beregninger ved mindre byggeprojekter med ABC Pavilloners nye tilbud om netop dette. Det skriver modulproducenten i en pressemeddelelse.

Per 1. januar 2023 trådte kravet om at foretage de såkaldte LCA-beregninger i kraft, hvilket betyder, at byggevirksomheder skal kunne dokumentere, at deres produkter og bygninger opfylder de nye klima- og dokumentationskrav. LCA-beregninger anvendes til at vurdere miljøpåvirkningen gennem hele livscyklussen for et produkt eller en bygning og skal bidrage til at mindske bygningers miljøaftryk.

For at imødekomme virksomheder, som ikke råder over de fornødne ressourcer og derfor har brug for hjælp til at opfylde de skærpede klima- og dokumentationskrav, tilbyder modulproducenten ABC Pavilloner nu at foretage LCA-beregningerne for mindre virksomheder, der beskæftiger sig med byggerier på under 1.000 kvadratmeter.

– Vi oplever, at flere mindre virksomheder i byggebranchen har svært ved at overskue det at skulle foretage LCA-beregninger, da de måske ikke besidder den fornødne viden om eller kompetencer til det. Da vi allerede leverer LCA-beregninger til større byggeprojekter på over 1.000 kvadratmeter, og derfor har erfaring med dette, var det nærliggende at brede denne ydelse ud, så den nu også inkluderer de mindre virksomheder i branchen, udtaler miljøansvarlig for ABC Pavilloner og Concept Living, Thomas Kildeby Pedersen.

LÆS OGSÅ: MODULPRODUCENT LEVERER DE FØRSTE LCA-BEREGNINGER TIL NYBYGGET BØRNEHAVE

– Selve ydelsen, som vi tilbyder, omfatter blandt andet udarbejdelsen af en LCA-rapport, som udgør en del af den dokumentation, der i dag er påkrævet i forbindelse med ansøgning af ibrugtagningstilladelse. De virksomheder, vi særligt tænker kan få glæde af vores ydelse, er for eksempel små håndværksmestre, der bygger og er totalleverandører af parcelhuse eller rækkehuse, og mindre typehusfirmaer samt ved opførelsen af institutioner som børnehaver, da de i langt de fleste tilfælde er under 1.000 kvadratmeter.

En af de virksomheder, der glæder sig over muligheden for nu at kunne hjælp til at udføre LCA-beregninger, er Tømreren Silkeborg. Den midtjyske virksomhed beskæftiger sig med renoveringsarbejde af blandt andet private boliger og er derfor underlagt lovkravet om at foretage LCA-beregninger.

LÆS OGSÅ: NY DAGINSTITUTION BYGGET AF MIDLERTIDIGE MODULER

– Som lille virksomhed med kun tre ansatte råder vi ikke over ekspertisen til selv at udføre LCA-beregninger for vores projekter, ligesom vi ikke har økonomien til at have en medarbejder med sådanne kompetencer til at sidde in-house. Ved at overlade denne opgave til ABC Pavilloner sparer vi tid og kan fokusere på det, vi er gode til, nemlig at istandsætte facader, renovere tage og udskifte vinduer samt døre, fortæller Ulrich Kristiansen fra Tømreren Silkeborg.

Ifølge ABC Pavilloner kommer langt størstedelen af arbejdet med at foretage LCA-beregningerne til at foregå digitalt ved at tage udgangspunkt i tilsendte tegninger samt oplysning om materialer. Det vil sige, at der som udgangspunkt bliver tale om en landsdækkende ydelse, da der ikke er behov for fysisk at se den enkelte bygning, når beregningerne skal foretages.