Modulproducent leverer de første LCA-beregninger til nybygget børnehave

Modulproducenten Concept Living har for at imødekomme nye lovkrav om livscyklusanalyser fået lavet de første testberegninger klar på den nybyggede børnehave Funder Allé Børnehus i Silkeborg.

Fra årsskiftet trådte nye lovkrav i kraft, hvor nybyggerier på over 1.000 kvadratmeter skal have en CO2-grænseværdi svarende til 12 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år eller derunder. I den forbindelse har flere af landets byggevirksomheder det seneste halve års tid arbejdet på højtryk for at teste deres byggerier og se, hvordan LCA-beregningerne for konkrete projekter ser ud. Det skriver Concept Living, som er søstervirksomhed til ABC Pavilloner, i en pressemeddelelse.

Concept Living har netop fået udarbejdet de første testberegninger efter at have bygget og afleveret Funder Allé Børnehus, som Silkeborg Kommune er bygherre på.

Livscyklusberegningerne viser en værdi på intet mindre end 7,28 CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år. Det er 39 procent lavere end lovkravet og således et resultat, der glæder modulproducenten.

Funder Allé Børnehus i Silkeborg. Foto: Concept Living.
Funder Allé Børnehus i Silkeborg. Foto: Concept Living.

– Der er ingen tvivl om, at de nye lovkrav har været en udfordring for mange i byggebranchen inklusive os selv. Men hvor nogen har kæmpet mere med at få deres materialer og metoder skiftet ud, har vi i højere grad fokuseret på blot at komme frem til de rigtige beregninger. Vi har nemlig i mange år haft fokus på et lavt CO2-aftryk med gode og genanvendelige materialer, og fordi alle vores byggerier er opført i træ, vidste vi, at vores tal formentlig ville være gode allerede fra start, fortæller miljøansvarlig i Concept Living, Thomas K. Pedersen.

– Men derfor er det alligevel til stor glæde for os at få de endelige LCA-beregninger for Funder Allé Børnehus, som har været vores første, store testprojekt i forhold til at udarbejde beregninger på det. De viser nemlig, at vi performer langt bedre end lovkravene. Hovedårsagen til det er, at vi har meget lidt beton i vores byggerier, men i stedet fokuserer på brugen af træ. Eksempelvis har vi ikke noget terrændæk af beton, som man for det meste har i byggerier.

LCA-beregningen kunne nemt have været bedre

Concept Living har selv stået for beregningerne, som efterfølgende er blevet gennemgået af en af landets største rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomheder og efterfølgende optimeret. Men selvom modulproducenten er mere end tilfreds med tallene, stopper arbejdet ikke her.

Funder Allé Børnehus i Silkeborg. Foto: Concept Living.
Funder Allé Børnehus i Silkeborg. Foto: Concept Living.

– Vi har fortsat nogle forbedringspotentialer i vores byggeri, og det er dem, vi skal fokusere på som det næste. Der er ingen tvivl om, at det er – og i endnu højere grad bliver – et konkurrenceparameter, og her er vi glade for dels at vide, at vi allerede gør det godt og dels at vide, hvad der skal til for at forbedre os yderligere. Faktisk kunne resultatet for børnehaven også sagtens have været endnu lavere, end det var.

– Opvarmningskilden spiller nemlig en væsentlig rolle i LCA-beregningen, og da der her bliver brugt fjernvarme i stedet for varmepumpe, som vi også kan levere med, så kunne tallet sagtens have været endnu lavere, slutter Thomas K. Pedersen.