Arne Andersen Vrå havde i 2022 en omsætning på 493 millioner kroner mod 692 millioner kroner året før.

Ifølge Nordjyske er årsagen til den faldende omsætning, at flere bygherrer har valgt at droppe eller udskyde projekter. Det har også betydet, at Arne Andersen Vrå har måttet fyre 40 ud af 150 håndværkere.

Årets resultat før skat landede på 49,7 millioner kroner mod 67,5 millioner kroner året før. Efter skat lød resultatet i 2022 på 38,7 millioner kroner mod 52,5 millioner kroner året før.

Ifølge ledelsesberetningen overgår årets resultat forventningerne, hvilket kan tilskrives positiv udvikling i projektafviklingen i regnskabsåret.

Administrerende direktør Erik Pedersen glæder sig over for Nordjyske over, at Arne Andersen Vrå er gode til at styre uden om projekter med store tab.

– Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har haft et projekt, vi har afleveret med tab, siger Erik Pedersen til avisen.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at der “ses et vigende marked indenfor opførsel af beboelsesejendomme, men samtidig er der god aktivitet i øvrige markeder”.

Ledelsen forventer derfor med udgangspunkt i den aktuelle ordrebeholdning, som rækker udover det kommende regnskabsår, også i 2023 et aktivitets- og indtjeningsniveau, der kan sikre et overskud 25-35 millioner kroner før skat.

Over for Nordjyske fastslår Erik Pedersen, at Arne Andersen Vrå står godt rustet.

– Det er vigtigt for os, at vi har så god en egenkapital, at vi trygt kan byde ind på de sager, vi har lyst til at byde ind på. Og vi har en soliditetsgrad, der er tilfredsstillende. Vi har økonomi og råderum til at gøre det, vi vil, siger han til Nordjyske.

Arne Andersen Vrå: Hoved- og nøgletal

Tusinde kroner 2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning 493.210 692.342 659.043 732.809 582.640
Driftsresultat 48.363 66.015 65.834 69.356 57.595
Finansielle poster, netto 1.289 1.500 -397 -1.298 -729
Årets resultat 38.704 52.505 50.951 53.059 44.330
Balance
Balancesum 196.349 249.140 224.973 321.135 255.198
Egenkapital 88.532 97.505 72.412 64.460 60.401
Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktivitet 118.426 -42.700 -30.718 101.577 53.979
Pengestrømme fra investeringsaktivitet -121 63.418 -89.847 -6 -193
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -47.837 -35.135 -38.295 -46.461 -25.161
Pengestrømme i alt 70.468 -14.417 -158.860 55.110 28.625
Investeringer i materielle anlægsaktiver -191 -30 0 0 -352
Nøgletal
Bruttomargin (procent) 25,3 22,4 23,5 21,0 21,8
Overskudsgrad (procent) 9,8 9,5 10,0 9,5 9,9
Soliditetsgrad (procent) 45,1 39,1 32,2 20,1 23,7
Egenkapitalforrentning (procent) 41,6 61,8 74,5 85,0 87,4
Indeks for nettoomsætning 85 119 113 126 100
Nettoomsætning per medarbejder 4.326 4.876 4.707 5.197 5.023