Direktør Klaus Rønslev, Base Erhverv. Foto: PR.
Direktør Klaus Rønslev, Base Erhverv. Foto: PR.

Base Erhverv havde i 2023/24 en omsætning på knap 392 millioner kroner mod godt 614 millioner kroner året før, hvor omsætningen da også var usædvanlig høj som følge af en enkelt stor byggesag i form at et 80.000 kvadratmeter stort logistikcenter til Normal i Hedensted.

Overskuddet før skat blev i 2023/24 på 12,5 millioner kroner mod 10,8 millioner kroner i 2022/23, mens det efter skat landede på knap 9,7 millioner kroner mod 8,5 millioner kroner året før.

Det skriver entreprenørvirksomheden med hovedkontor i Horsens i en pressemedddelelse.

Årets overskudsgrad var 3,3 procent, og Base Erhverv løfter med resultatet sin egenkapital fra 37,4 millioner kroner til godt 41 millioner kroner.

– Resultatet for 2023/24 er meget tilfredsstillende. Vi har aldrig tidligere i vores mere end 20 års historie haft så stort et overskud. Men de seneste fire år har vi faktisk haft mere end 10 millioner mroner i årligt overskud, understreger administrerende direktør for Base Erhverv, Klaus Rønslev, i meddelelsen.

Da han i 2013 satte sig i direktørstolen i Base Erhverv, kunne entreprenørvirksomheden i det første år præsentere en omsætning 35 millioner kroner. Siden er der altså løbet en del vand gennem åen.

Han glæder sig over, at entreprenørvirksomheden har skabt gode relationer til bygherrer, rådgivere og håndværkere.

– Det er en stor fornøjelse, når bygherrer henvender sig igen og igen. For nogle af vores kunder er det tredje, fjerde eller femte gang, vi bygger for dem. Vi går hellere efter at opnå langvarige relationer end en hurtig gevinst, siger Klaus Rønslev

Desuden peger direktøren på, at resultatet af de årlige opgørelser af medarbejdertilfredshed, sygefravær og medarbejderomsætning fortsat viser positive tendenser i virksomheden.

Base Erhvervs medarbejdere scorer 84 i seneste GAIS-måling, hvor gennemsnittet for bygge- og anlægsbranchen er 74. Sygefraværet udgør i gennemsnit fem årlige dage per medarbejder, og medarbejderomsætningen er beskedne fire procent.

Den såkaldte eNPS-score på 70 er et udtryk for, at de fleste medarbejdere vil anbefale Base Erhverv til venner og familie, oplyser entreprenørvirksomheden.

Erhvervs-, idræts- og institutionsbyggeri i partnering

Base Erhverv leverer byggerier til dansk erhvervsliv samt moderne institutioner og idrætsfaciliteter til borgerne i hele Danmark. Det sker i partnering, hvor der er en åben kalkulation og dermed åben dialog om udfordringer og løsninger mellem bygherre og entreprenør.

På Fyn er Base Erhverv lige nu i gang med at opføre et knap 40.000 kvadratmeter stort logistikcenter for FTZ.

I Holbæk er nyt sygehusvaskeri på 4.000 kvadratmeter for Region Sjælland godt på vej, og samtidig har Københavns Kommune fået ny idrætshal på 780 kvadratmeter ved Ryparken. Desuden er Base Erhverv netop ved at lægge sidste hånd på en ombygning og indretning af nye lokaler til Copenhagen Business School.

– Vi forventer et resultat i 2024/25 på niveau med 2023/24. Det passer rigtig fint til vores størrelse og giver en god og interessant dagligdag for medarbejderne. En stor del af det arbejde, som vi skal gennemføre i år, er vi allerede i gang med eller i dialog om, siger Klaus Rønslev.

Han ser desuden frem til, at flere offentlige projekter med renovering og nybyggeri af institutioner og idrætsanlæg kommer i gang igen efter flere års anlægsstop i kommunerne.