Dansk Byggeri ønsker højere tilskud til at droppe olie- eller naturgasfyr

Dansk Byggeri foreslår højere tilskud til husejere, der vil droppe deres olie- eller naturgasfyr. Erhvervsorganisationen vil samtidig have et krav om, at de forurenende fyr skal skiftes ud, når huset sælges.

En halv million danske enfamiliehuse varmes stadig op med olie eller naturgas. Men en analyse fra Dansk Byggeri viser, at hvis husejerne går over til varmepumper, der ifølge erhvervsorganisationen er den mest klimavenlige form for opvarmning, vil de kunne spare klimaet for cirka 640.000 ton CO2 hvert år.

Det svarer til mindst to procent af den reduktion af klimagasser, som Danmark mangler for at nå sit mål inden 2030. Eller til hvad en lille kvart million personbiler herhjemme udleder af CO2 om året. Det skriver Dansk Byggeri i en pressemeddelelse, hvor erhvervsorganisationen slår på tromme for højere tilskud til husejere, der afvikler deres olie- eller naturgasfyr – og krav om, at de forurenende fyr skal skiftes ud, når huset sælges.

– Alle taler om, at vi skal være mere klimavenlige. Og her er et område, hvor den enkelte husejer selv kan gøre en markant forskel. At skifte et oliefyr eller naturgasanlæg ud, er dog en større udskrivning. Derfor er det nødvendigt med både pisk og gulerod, udtaler direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen, i pressemeddelelsen.

Mens cirka 400.000 enfamiliehuse opvarmes med naturgas, står der stadig et oliefyr i ca. 100.000 huse. Og Dansk Byggeri foreslår, at der sættes flere penge af til at hjælpe husejere, der vil sløjfe deres gamle fyr, skriver Dansk Byggeri.

– Staten giver 20 millioner kroner om året i tilskud til husejere, der vil skifte oliefyret ud. Det beløb bør forhøjes og på længere sigt også inkludere boligejere, der vil udskifte deres naturgasfyr. Man kunne også kræve, at alle enfamiliehuse med olie- eller naturgasfyr, der bliver solgt eksempelvis efter 2025 eller 2030, skal have skiftet varmeforsyning til varmepumpe eller fjernvarme i forbindelse med salget. Eller gøre det muligt for husejere at få installeret varmepumper, som kan betales løbende og afskrives i forbindelse med deres energiforbrug, udtaler Michael H. Nielsen.

Mange huse med olie og naturgas har dårligt energimærke

At der er god fornuft i at skifte de forurenende varmekilder ud i landets enfamiliehuse, bliver ifølge Dansk Byggeri bekræftet, når man ser på de huse, der er energimærkede. Ni ud af ti enfamiliehuse med oliefyr har energimærke D eller dårligere. Mens det gælder for to ud af tre huse med naturgas.

– Tallene viser, at der er meget at komme efter i de lidt ældre huse, når man ser på udledningen af CO2. At skifte olie- eller naturgasfyret ud er noget af det, der bidrager mest. Men det vil også hjælpe at isolere, lofter, gulve og vægge, skifte vinduer og så videre, så energiforbruget sættes ned. Den billigste energi er jo den, vi ikke bruger, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

I analysen har Dansk Byggeri set på enfamiliehuse med oliefyr eller naturgas, som ligger uden for områder med adgang til fjernvarme i dag.