Danskerne vil have vild natur og grøn transport i byerne. Foto: Pixabay.
Danskerne vil have vild natur og grøn transport i byerne. Foto: Pixabay.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

De sidste valgplakater er efterhånden ved at være pillet ned, og nu skal de nyvalgte lokalpolitikere i arbejdstøjet. Står det til danskerne, skal de nyvalgte politikere sikre mere klimavenlige transportformer og fremme biodiversitet i byen.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Rambøll, hvor 1.000 repræsentative borgere fra hele landet er blevet bedt om at angive de tre vigtigste områder deres kommende kommunalbestyrelse skal igangsætte initiativer inden for. Det skriver rådgivningsvirksomheden i en pressemeddelelse.

– Det overrasker os ikke, at klimavenlige transportformer topper på danskernes ønskeliste til de nyvalgte lokalpolitikere. Vi ser det som et udtryk for, at der er en stor opmærksomhed i befolkningen på transportområdets rolle i klimaregnskabet. For at adressere dette, bør kommunerne give de nuværende mobilitetsplaner et grønt eftersyn og samtidig have fokus på, hvordan de gør det nemt og trygt for borgerne at vælge de klimavenlige transportformer til. Det kunne for eksempel være at indtænke gode forhold for cykelparkering og opladningsmuligheder for el-cykler ved trafikknudepunkter og bymidter, udtaler Ib Enevoldsen, administrerende direktør for Rambøll, i meddelelsen.

Det kommer til gengæld bag på Rambøll, at danskerne prioriterer biodiversiteten i byerne ganske højt. Det har nemlig ikke stået højt på listen i lignende undersøgelser fra tidligere år. Ifølge Ib Enevoldsen kan det skyldes, at danskerne under corona-nedlukningerne har gjort mere brug af naturen og derved fået øjnene op for, hvilket værdi den tilfører byerne. Ifølge undersøgelsen ønsker mere end hver tredje dansker ønsker mere vild natur i byen.

– Det er meget positivt, at danskerne nu har fokus på, hvordan vi kan invitere den vilde natur ind i byerne og give bedre plads til de trængte arter. For i dag er kun omkring to procent af Danmarks natur urørt og kun cirka 20 procent af byområderne er grønne arealer, og arter og levesteder forsvinder med større hast end nogensinde før. Det er derfor utrolig vigtigt at sætte fokus at stoppe udryddelsen af arterne, for når først de forsvinder, kommer de aldrig tilbage, siger Ib Enevoldsen.

Ifølge kampagnen Plads til det vilde fra Danmarks Naturfredningsforening har den vilde natur i Danmark trange kår. Eksempelvis er kun to procent Danmarks skovareal, som strækker sig over 600.000 hektar, beskyttet urørt skov.

Det viser undersøgelsen blandt andet:

  • 43 procent af danskerne mener, at de nyvalgte kommunalpolitikere skal sikre bedre forhold for cyklister og fodgængere.
  • 37 procent ønsker mere biodiversitet i byerne i forbindelse med eksisterende eller planlagte grønne arealer.
  • 33 procent ønsker en mere sammenhængende kollektiv trafik, hvor bus og tog hænger bedre sammen og det er muligt at tage cyklen med.