De skal bygge ny børnehave i Rønde

JDH Byg skal sammen med GPP Arkitekter, Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører og MBYLand landskabsarkitekter bygge en ny børnehave i Rønde.

Efter endt licitation kan Syddjurs Kommune i en pressemeddelelse nu afsløre, at JDH Byg skal bygge en ny daginstitution over for fjernvarmeværket på Skrejrupvej i totalentreprise.

Entreprenørvirksomheden skal løse opgaven i samarbejde med GPP Arkitekter, Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører og MBYLand landskabsarkitekter.

Den nye daginstitution er en ny afdeling af Rønde Børnehus, som også består af Moesbakken og Vigen. Den nye daginstitution får plads til 120 børn og forventes færdig i midten 2026.

– Med forslaget får vi en daginstitution, der vil fremme børnenes bevægelse og udeliv, fordi bygning og institutionens udeareal spiller naturligt sammen, udtaler formand for Familie-, børne- og læringsudvalget Kirstine Bille (SF).

Det har været et krav til den nye daginstitution, at byggeriet skulle være et foregangsprojekt i forhold til Syddjurs Kommunes bæredygtighedsstrategi for kommunale bygninger.

Byggeprogrammet indeholder krav om et så lavt CO2-aftryk som muligt set over en livscyklus på 50 år. Projektet skal holde sig under 8,8 ton CO2-ækvivalenter per år (eller 440 ton CO2-ækvivalenter over 50 år).

I totalentreprise skal JDH Byg sammen med GPP Arkitekter, Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører og MBYLand landskabsarkitekter bygge en ny børnehave i Rønde.
I totalentreprise skal JDH Byg sammen med GPP Arkitekter, Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører og MBYLand landskabsarkitekter bygge en ny børnehave i Rønde.

De høje krav til bæredygtighed afspejler sig i materialevalget til vinderprojektet, lyder det fra kommunen.

Det består af halmelementer med en klimaskærm af genbrugsmaterialer og så lidt beton som muligt. I processen frem mod indlevering af de endelige tilbud har de hold, som har budt på opgaven, modtaget puljemidler fra We Build Denmark til at arbejde med innovative bæredygtige løsninger.

– Det vindende projekt fra JDH Byg er banebrydende bæredygtigt ved at kombinere både halmelementer og genbrugsmaterialer. Projektet lykkes med at overstige de krav for bæredygtighed, som vi har stillet i byggeprogrammet for den nye daginstitution i Rønde. Det er rigtig flot. Den samlede bygning holder sig 20 procent under udbuddets maksimale grænseværdi for klimabelastning, set ud fra en såkaldt livscyklusvurdering, udtaler formand for Natur-, teknik- og miljøudvalget Kim Lykke Jensen (SF).

I december 2023 udbød Syddjurs Kommune byggeriet af den nye daginstitution i en totalentreprise. Der er tale om en såkaldt omvendt licitation, hvor der ikke er konkurreret på pris, men på kvalitet. Den samlede entreprisesum på 24,6 millioner kroner har været fast.

Vinderforslaget vil danne grundlag for en dialog om den endelige udformning af byggeprojektet frem til indgåelse af en endelig aftale inden sommer.

Lokalplanen for den nye daginstitution er i høring frem til den 10. juli. Planen skal give mulighed for, at der kan opføres 2.500 kvadratmeter byggeri fordelt på en eller to bygninger på den 20.000 kvadratmeter store grund, der i dag anvendes som landbrugsjord.

Lokalplanen og den kommende børnehave indgår som en del af en større helhedsplan for et 60 hektar stor areal i den nordvestlige del af Rønde, hvor der også skal etableres en ny forbindelsesvej mellem Smouenvej og Skrejrupvej samt op mod 200 nye boliger.