Falkenberg & Jul og Core Bolig X bygger boliger i Lejre. De bygges i i totalentreprise med Link Arkitekter og Ingeniør’ne som rådgivere.
Falkenberg & Jul og Core Bolig X bygger boliger i Lejre. De bygges i i totalentreprise med Link Arkitekter og Ingeniør’ne som rådgivere.

Falkenberg & Jul skal sammen med ejendomsfonden Core Bolig X bygge 95 bæredygtige boliger i det 48.000 kvadratmeter store udviklingsområde Degnejorden i Lejre. Det oplyser den nystiftede udviklings- og entreprenørvirksomhed i en pressemeddelelse.

Falkenberg & Jul består af de to stiftere Bartek Falkenberg Haus og Niels Jul Jakobsen samt den senere tiltrådte partner Christian Øager Petersen.

Bartek Falkenberg Haus er medstifter og nuværende bestyrelsesformand hos ABC – Rådgivende Ingeniører, ligesom han har en fortid som tilbudschef hos Einar Kornerup. Niels Jul Jakobsen kunne i 2020 fejre 10-års jubilæum i Adserballe & Knudsen, hvor han både nåede at være markedsdirektør, partner og administrerende direktør.

Niels Jul Jakobsen er desuden nytiltrådt medlem af Adserballe & Knudsens bestyrelse. Christian Øager Petersen har ligesom Niels Jul Jakobsen også en fortid hos Adserballe & Knudsen, hvor han var projektchef fra 2016-2021. Christian Øager Petersen står i spidsen for udførelsen på Degnejorden, da der er en meget tydelig arbejdsfordeling i virksomheden.

– Vi har stiftet selskabet i fællesskab, da vi hver især besidder nogle meget klare kompetencer, som komplementerer hinanden særdeles godt. Vi er meget bevidste om vores styrker, og vi har fokus på at sætte dem i spil overfor hinanden på den mest optimale måde, udtaler partner Bartek Falkenberg Haus i meddelelsen.

Falkenberg & Jul har udviklet en partnerskabsmodel, hvor risikoen deles ligeligt mellem bygherre og entreprenør.

– Vi har alle tre haft både gode og dårlige byggesager i vores karrierer, og vi har samlet erfaringerne fra de bedste samarbejder i denne tilgang. For mange byggesager er præget af mistillid, og vi ønsker at gå den modsatte vej, da alle i sidste ender vinder på det, fortæller Bartek Falkenberg Haus.

På baggrund af et årelangt samarbejde fra tiden i Adserballe & Knudsen præsenterede Niels Jul Jakobsen partnerskabsmodellen for kapitalforvalteren Core Property Management.

John Bødker, direktør og partner i Core Property Management, forklarer, at de følte, at tankerne bag modellen matchede deres værdisæt. Derfor var de klar til at slå til og skrive kontrakt med det nystiftede selskab om at opføre Degnejorden der hører under fonden Core Bolig X.

– Byggesager er altid dynamiske størrelser, som du ikke kan styre minutiøst, men som bygherre giver det stor tryghed, når der er gennemsigtighed og dermed en vis forudsigelighed i et projekt. Det glæder vi os over på Degnejorden. Hele byggebranchen taler om tillidsbaserede samarbejder, men det er lettere at artikulere end at gennemføre. Ifølge Niels Jul Jakobsen har Degnejorden fået et forspiring på grund af de tidligere samarbejder. Tilliden mellem parterne var etableret på forhånd, og det har lettet processen i dette projekt, udtaler John Bødker.

– Bygherre og entreprenør er typisk modparter, men i det her projekt er vi reelle partnere i et samarbejde, hvor vi deler gevinst og risiko lige imellem os. For at sige det lidt groft, så er Degnejorden noget så unikt som et byggeprojekt, der ikke handler om at snyde den part, der har lavet en regnefejl, forklarer han.

95 bæredygtige boliger i udviklingsområde

I Degnejorden opføres 95 rækkehuse, fem fælleshuse og et forsamlingshus i et projekt med et markant grønt aftryk. Boligerne opføres som træbyggeri med kassetter fra Roust, ligesom det anvender det energieffektive ventilationsvindue i kombination med en udsugningsvarmepumpe, som anvender energien i luften til at lave varmt brugsvand og centralvarme.

Der etableres LAR-anlæg, og derudover er der lagt en klar proces for genbrug af materialer på pladsen. Jord og grus sorteres og indbygges i byggeriet. De store sten som faskiner, og grusset som indfyld under husene. Sagen udføres i totalentreprise med en kontraktsum på 240 millioner kroner. Link Arkitektur og Ingeniør’ne er rådgivere for Falkenberg & Jul.