Plan for nyt erhvervsområde i Osted giver hotel mulighed for at udvide

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har vedtaget en lokalplan for et nyt erhvervsområde i Osted, hvor et hotel nu får mulighed for at udvide.

Lokalplan for nyt erhvervsområde i Osted giver hotel mulighed for at udvide. Foto fra lokalplanen.
Lokalplan for nyt erhvervsområde i Osted giver hotel mulighed for at udvide. Foto fra lokalplanen.

Ifølge Lejre Kommune ønsker indehaver af en ejendom på Hovedvejen i Osted, Bernd Gieseler, at skabe et erhvervsområde med blandt andet kontorer.

Nu har politikerne så vedtaget en lokalplan, der skal bane vejen for udviklingen af området. Det har dog ikke været helt uden bøvl.

Lokalplanen blev sendt i høring i 2022, og der kom en række høringssvar, som har givet anledning til ændringer af lokalplanen. Og det har ikke været den eneste hurdle.

Ifølge planlovens § 47a kan ejeren af en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, hvis ejendommen helt eller delvis overføres fra landzone til byzone, inden fire år efter overførslen, forlange ejendommen overtaget af kommunen. Det gælder dog ikke, hvis ejeren har fraskrevet sig retten ved at underskrive en frafaldserklæring.

Læs også: Kro er sat til salg for 6,5 millioner

– Grundejeren af erhvervsarealet ude i Osted har ikke ønsket at underskrive en frafaldserklæring, og derfor har borgmesteren været i dialog med grundejeren om et eventuelt køb af arealet, men der kunne ikke opnås enighed herom, sagde formand for Trafik, Miljø & Byggeri, Bjørn Lykke Sørensen (K), på kommunalbestyrelsesmødet.

Grundejer har ifølge Lejre Kommune ikke ønsket at underskrive frafaldserklæringen, fordi han mener, at lokalplanen ikke er realiserbar, blandt andet på grund af krav til rekreative arealer. Uden frafaldserklæring kan han som nævnt forlange, at kommunen overtager ejendommen.

Lejre Kommune kan derfor komme til at stå med en udgift til overtagelsen. Beløbet for overtagelsen fastsættes af taksationsmyndighederne efter samme regler, som gælder for ekspropriation af ejendomme.

Lokalplan for nyt erhvervsområde i Osted giver hotel mulighed for at udvide. Skitse: CHB Arkitekt.
Lokalplan for nyt erhvervsområde i Osted giver hotel mulighed for at udvide. Skitse: CHB Arkitekt.

Hotel får mulighed for at udvide

Ikke desto mindre er lokalplanen nu endeligt vedtaget, og dermed kan området altså udvikles. Det gælder også den tidligere Osted Kro, som nu er blevet til Hotel Osted.

Hotel Osted, der ejes af el-installatør Per Hollænder, ønsker nemlig mulighed for at kunne udvikle hotellet med blandt andet mere overnatning, og det giver lokalplanen også mulighed for.

Ifølge Lejre Kommune vil Hotel Osted gerne videre med projektet, og hotellet har købt et tilstødende grundareal med henblik på at kunne udvide hotellet, som bygger videre på en lang historie.

Læs også: Trods hård kritik: Ejendomsudvikler får forkøbsret i Ringsted

Osted Kro har således en historie, der rækker over 500 år tilbage i tiden, men kroen var dog tidligere placeret der, hvor Osted Kulturhus ligger i dag.

Omkring 1790 blev en ny hovedvej etableret mellem Roskilde og Ringsted, og Osted Kro var den første bygning, som blev flyttet ud langs hovedvejen.

Krodriften sluttede dog brat i august 2016, hvor Osted Kro gik konkurs. Herefter købte Per Hollænder kroen for knap 5,9 millioner kroner og omdannede den til Hotel Osted, som er et betjeningsfrit hotel med 23 værelser.