Fortsat stigende boligpriser i 2020

Finansministeriet sendte før jul en ny Økonomisk Redegørelse på gaden. Der er udsigt til fortsat stigende boligpriser i 2020 og 2021.

Mira Lie Nielsen, boligøkonom i Nykredit.
Mira Lie Nielsen, boligøkonom i Nykredit.

Ifølge Finansministeriet kan danskerne se frem til fortsat stigende boligpriser i 2020 og i 2021. For 2020 og 2021 forventes prisstigninger på huse på landsplan på henholdsvis 3,2 procent og 3 procent.

– Vi deler troen på fortsat stigende huspriser i de kommende år. Det går nemlig fortsat godt på boligmarkedet. Der handles flittigt, og priserne på huse stiger i 90 procent af landets kommuner. At boligmarkedet bliver ved med at have det godt skyldes, at det stadig går godt i dansk økonomi. Mange danskere har fast arbejde og oplever indkomstfremgang, siger Mira Lie Nielsen, boligøkonom i Nykredit.

Syv års fremgang fortsætter med stigende boligpriser i 2020

Ifølge Finansministeriets rapport, vil de seneste syv års fremgang i huspriserne fortsætte. Mange familier har i takt med, at renterne er faldet oplevet at kunne købe mere og bedre end tidligere. Det er hovedforklaringen på, at huspriserne fortsat stiger – og også ventes at gøre det i de kommende år.

– På trods af at huspriserne på landsplan er steget pænt siden 2012, har fremgangen været kontrolleret, fordi rentefald har sikret, at boligbyrden fortsat er lav mange steder. Og det tror vi på kan give rum for yderligere prisstigninger de næstkommende år, siger Peter J. Mattsen, som er direktør i ejendomsmæglerkæden Nybolig.

I opsvingsperioder er det sædvanligt, at priserne på enfamiliehuse vokser mere end indkomsterne. Men det har ikke i et stort omfang været tilfældet siden finanskrisen, fremgår det af rapporten fra Finansministeriet. Der er heller ikke tegn på, at huspriserne er vokset særligt meget højere end indkomsterne, når man ser over en længere periode.

Efter flere år med kraftig fremgang indtraf en afmatning på markedet for ejerlejligheder i sommeren 2018, lyder det i rapporten. Opbremsningen skal ifølge rapporten ses på baggrund af et stigende byggeri af ejerlejligheder, og ikke mindst at priserne på ejerlejligheder var nået op på et højt niveau, i særdeleshed i København.

“Endvidere har nye låneregler ført til en mere restriktiv kreditgivning til boligkøb. De nye regler medfører navnlig ekstra forsigtighed, herunder formuekrav, ved en høj gæld i forhold til indkomsten. Det har sammen med det høje prisniveau og stigende udbud også været med til at bremse udviklingen i boligpriserne. Samtidig indebærer de nye regler også, at de lave renter ikke slår fuldt igennem på boligpriserne i de områder, hvor boligpriserne er steget mest”, skrives der i rapporten.

Foreløbigt ser det dog ud til, at der kun er tale om en opbremsning i markedet for ejerlejligheder. De seneste indikationer peger på en mere stabil udvikling i København by. Ifølge rapporten ser de gennemsnitlige nedslag ved salg af ejerlejligheder ud til at være stabiliseret i den seneste tid efter en lille stigning igennem 2018.

“Samtidig har antallet af lejligheder udbudt til salg været omtrent uændret det seneste års tid, ligesom liggetiderne – det antal dage hvor boligen er udbudt til salg – har ligget stabilt. Begge mål er fortsat langt under niveauerne før og under finanskrisen, hvor priserne på ejerlejligheder i København faldt meget”, lyder det.