C.F. Møller Architects har tegnet Danmarks højeste kontorbygning, som opføres på Mindet på Aarhus Havn af Aarsleff for Ejendomsselskabet Olav de Linde.
C.F. Møller Architects har tegnet Danmarks højeste kontorbygning, som opføres på Mindet på Aarhus Havn af Aarsleff for Ejendomsselskabet Olav de Linde.

Byggepladsen på Mindet på Aarhus Havn bliver et udstillingsvindue for, hvad man på byggepladser kan iværksætte af konkrete tiltag for at skabe fremtidens byggeplads. Det skriver Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.

Eksempelvis etableres et sensornetværk med realtidsmonitorering af luftkvalitet og støj på og omkring byggepladsen, mens forsøg vil påvise effekten af blandt andet biobrændstof (HVO), elektriske og hybride entreprenørmaskiner samt støvdæmpende materialer. Projektet vil også demonstrere fremtidssikret og CO2-besparende energiforsyning til byggepladser samt en energieffektiv skurvognsby med forbedret arbejdsmiljø.

– Vi ønsker at give branchen dokumentation for, hvilke miljø- og klimaforbedrende tiltag der giver mest effekt. Vi afprøver derfor alternative drivmidler og andre løsninger til at reducere både energiforbrug samt klima- og miljøpåvirkning på byggepladsen. Dermed får bygge- og anlægsbranchen et bedre grundlag for at træffe beslutninger, som kan understøtte arbejdet med den grønne omstilling, udtaler Lars Overgaard, projektleder, Teknologisk Institut.

Det er Ejendomsselskabet Olav de Linde, der står bag byggeriet af Danmarks højeste kontorbygning på havnen i Aarhus. Entreprenøren Aarsleff står for byggeriet af det 139 meter høje kontortårn, der vil omfatte 48.000 kvadratmeter fordelt på 39 etager.

– Samtidig udvikler og tester vi sammen med projektets øvrige partnere en række helt nye teknologiske løsninger, som skal bringe os det næste skridt mod fremtidens emissions- og fossilfrie byggepladser i Aarsleff. For eksempel udvikling af mere energieffektive skurmoduler, som både er produceret med mere energieffektive varme- og ventilationssystemer og samtidig gennem aktiv brug af sensordata understøtter medarbejdere i blandt andet energirigtig adfærd, siger Rune Østergaard Haven, der er seniorfagleder hos Aarsleff.

Solceller, varmepumper og energilager integreres

Byggepladsen skal blandt andet have en smart energi-infrastruktur med solceller ovenpå skurvognsbyen, opvarmning med effektive varmepumper og energilager.

Teknologisk Institut vil her afdække og analysere elforsyning og -forbrug for byggepladsen, hvor øget antal elektriske maskiner fremadrettet vil fordre en smartere byggestrøm.

Et sådant set up reducerer omkostning til tilslutningsafgift, tilføjer fleksibilitet, øger andelen af grøn strøm i stikkene og sikrer tilstrækkelig effekt til de stadigt større elektriske entreprenørmaskiner.

Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet bidrager til projektet ved at se på logistikken på byggepladsen og vurdere, hvor kørsel og energiforbrug kan minimeres.

De vil sammen udvikle en såkaldt digital twin, som med input fra sensorer, telematik og lokationsdata blandt andet kan frembringe en dynamisk heat map over, hvor eksempelvis en gummiged har kørt, hvad den laver, og hvor meget den koster i udledning af partikler og CO2.

Målsætningen er at skabe et databaseret værktøj, som dokumenterer den aktuelle kørsel og giver mulighed for løbende at vurdere, hvor det er muligt at optimere logistik og drift for blandt andet mindre tomgangskørsel og forurening med partikler og CO2.

Fakta om projektet

Deltagere: Aarsleff, CP, Volvo Entreprenørmaskiner, Airlabs Denmark, Alumichem, Purefi, Aarhus universitet (Institut for Byggeri og Bygningsdesign samt DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi samt), Danmarks Tekniske Universitet (Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi) og Teknologisk Institut.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens MUDP-program og er et såkaldt fyrtårnsprojekt og gennemføres i tæt samarbejde med bygherre Ejendomsselskabet Olav de Linde.

Kilde: Teknologisk Institut.