Hospitalsbyggeri til over 860 millioner sendes i udbud

Politikerne i Region Midtjylland har givet den endelige godkendelse og frigivet bevillingen til projektering og opførelse af hospitalsbyggeriet Vita i Randers.

I løbet af de kommende 10 år vil hospitalsbyggeriet Vita rejse sig ved Regionshospitalet Randers. Det skriver hospitalet i en pressemeddelelse.

Projektet omfatter 19.000 nye kvadratmeter med forbindelse til det eksisterende hospital. Der skal etableres nye rum til nye operationsstuer, opvågning, intensivafsnit, fødestuer og neonatalsenge.

Udbuddet af projektet er netop offentliggjort. Byggeriet udbydes i totalentreprise med tidlig inddragelse af totalentreprenøren.

Projektet samles i ét udbud, hvor totalentreprenør og totalrådgiver går sammen i hold. Via prækvalifikation udvælges tre-fire ansøgerhold, som hen over sommeren afgiver deres tilbud på at udføre projektet.

Hospitalsbyggeriet Vita i Randers. Visualisering: Arkitema.
Hospitalsbyggeriet Vita i Randers. Visualisering: Arkitema.

– Vi har arbejdet frem mod det her længe, så det er en glædelig milepæl, at vi nu er nået hertil, hvor vi kan invitere kompetente potentielle samarbejdspartnere ind i projektet. Vi glæder os til at se Vita vokse i de kommende år, siger lægefaglig hospitalsdirektør Lone Winther Jensen.

Arkitekturen er på plads

Efter udbuddet indleder Regionshospitalet Randers en samarbejdsfase med totalentreprenør og totalrådgiver.

Her arbejder parterne ud fra det dispositionsforslag, der er udfærdiget af bygherrerådgiver, Cowi og Arkitema, og godkendt af regionsrådet. Dispositionsforslaget definerer byggeriets arkitektoniske træk.

Læs også: Nyt højhus i Randers er færdigbygget

Vita opføres ved Østervangsvej, hvor der i dag står to bygninger, som indgår i hospitalets drift. De to bygninger skal rives ned for at skabe plads til den fremtidige byggeplads, og derfor skal flere funktioner flytte. Det gælder blandt andet Dialyseafsnittet, Specialtandplejen og Hjælpemidler. Funktionerne forbliver på Regionshospitalet Randers, men vil flytte placering.

Hospitalsbyggeriet Vita i Randers. Visualisering: Arkitema.
Hospitalsbyggeriet Vita i Randers. Visualisering: Arkitema.

De afledte projekter indgår som en del af den samlede anlægssum.

Byggeriet fordeler sig på fire etager og forbindes til det eksisterende hospital via gange og tunnelforbindelse. Det er projektets ambition at arbejde i det karakteristiske røde tegl, som allerede definerer Regionshospitalet Randers ydre. Byggeriets arkitektoniske træk er som udgangspunkt lagt fast i projektets dispositionsforslag.

Udbudsfasen løber frem til efteråret 2024, hvorefter der i december 2024 udpeges en totalentreprenør og en totalrådgiver. Nedrivning af de eksisterende bygninger forventes at begynde i 2026.

Projektet har en samlet økonomisk ramme på 864 millioner kroner. Hertil kommer en option på to sengeafsnit, som vil øge summen med 110 millioner kroner.

Det nye sygehusbygninger ventes efter planen klar til brug i 2033.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat penge til projektering eller udførelse af plan 6 og 7. Det vil senest i slutningen 2024 blive truffet politisk beslutning om, hvorvidt optionen omkring projektering af sengeafsnit skal indløses og finansieres.

Der vil ligeledes forventeligt i slutningen 2025 igen skulle træffes beslutning om, hvorvidt optionen for byggeriet af sengeetagerne skal indløses og finansieres. Begge scenarier vil medføre ændringer i tid og økonomi for projektet.

Fakta om Vita

Samlet set bygges 19.050 kvadratmeter, som indeholder:

20 operationsstuer

48 opvågningspladser

11 intensivsenge

7 fødestuer

12 neonatalsenge

Kilde: Regionshospitalet Randers.