Hver fjerde hos Himmerland Boligforening er under uddannelse

Ud af de 140 ansatte i Himmerland Boligforening er 34 under uddannelse. Tallene vækker glæde hos boligforeningens direktør.

Foruden 15 lærlinge inden for blandt andet ejendomsservice og gartnerarbejde, en elev og en semesterpraktikant har Himmerland Boligforening syv studerende fra videregående uddannelser tilknyttet såvel de enkelte boligafdelinger som administrationen. Dertil kommer et par håndfulde studerende fra især University College Nordjylland og Aalborg Universitet, der er tilknyttet som mentorer hos Center for Samskabelse i det østlige Aalborg. Det skriver boligforeningen i en pressemeddelelse.

– Naturligvis er der virksomheder, der i antal har flere under uddannelse, men måler vi i procent, er jeg glad for at kunne sige, at vi skiller os ud til den positive side. Vi har alt i alt knap 140 ansatte, hvoraf de 34 er under uddannelse, så vi ligger lige omkring 25 procent, udtaler direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.

– Det gode ved at være under uddannelse i en virksomhed som vores er, at der er meget stor bredde i de uddannelses- og beskæftigelsesmæssige muligheder. Blandt de fuldtidsansatte er der mange typer håndværkere, handels- og kontoruddannede, arkitekter, ingeniører og økonomer – og den samme bredde afspejler sig blandt de unge, der er i gang med deres uddannelse hos os.

Det er dog ikke udelukkende i eget regi, Himmerland Boligforening arbejder for, at flere unge bliver uddannet.

– Der er alt for få unge under uddannelse til at dække fremtidens behov for faglærte og derfor indgik vi sidste efterår en aftale med Bygherreforeningen, hvor vi sammen tager ansvar for, at der kommer flere lærlinge på byggepladserne. Vil vi blive ved med at have kvalificerede medarbejdere i byggeriet, er det nødvendigt, at bygherrerne aktivt medvirker til, at der bliver uddannet unge, der kan tage over på arbejdsmarkedet, når de ældre holder op, udtaler Ole Nielsen.

Da aftalen blev indgået, var målet at sikre, at der bliver uddannet mindst 14 procent lærlinge på byggesager administreret af Himmerland Boligforening. Imidlertid har man i forbindelse med renoveringen af en række af boligforeningens afdelinger i Aalborg Vestby været oppe omkring 25 procent lærlinge blandt de beskæftigede.

– Det er al mulig grund til at rose vores samarbejdspartnere for dette særdeles flotte tal – og for at det faktisk ikke kun er periodisk, vi ser, at det er så højt. Når vi opfordrer andre til at gøre en ekstra indsats, må vi selvfølgelig sørge for at vise vejen og i det lys er jeg ekstra glad for de aktuelle tal for unge under uddannelse hos os selv, siger Ole Nielsen.