Konkurs giver Jorton skuffende resultat i 2022

Jorton kom ud af 2022 med et skuffende resultat, hvilket blandt andet skyldes en konkurs hos en leverandør i 2021. Aktivitetsniveauet er dog rekordhøjt.

Han var ikke tilfreds for et år siden, og det er han heller ikke nu. Ifølge Allan Harbo, administrerende direktør i Jorton, har 2022 været et specielt år for hele byggebranchen og med flere udfordringer end forventet.

Da man trådte ind i året, var det med en del optimisme. Pandemien var overstået og alle så frem til en mere ”normaliseret” hverdag i byggeriet. Men krigen og pandemiens følgevirkninger skabte nye udfordringer. Sammen med ærgerlige nedskrivninger har det påvirket Jortons resultat for 2022, der trods sorte tal, skuffer direktøren. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra entreprenørvirksomheden.

– Vi har ikke været forskånet det uvejr, som har raset over byggebranchen. Særlig de stigende materialepriser ramte os og gjort et indhug i vores indtjening. Mange samarbejdspartnere har også søgt at polstre sig i disse usikre tider, hvor de daglige konkurser har påvirket alle. Markedet har mildest talt været præget af nervøsitet gennem hele året, udtaler Allan Harbo, administrerende direktør i Jorton.

– Vi må konstatere, at en konkurs ved en leverandør tilbage i 2021 også har trukket sine spor i 2022. Konkursen har forårsaget en sammenpresset tidsplan, idet Jorton har været fast besluttet på at aflevere byggeriet til den aftalte tid. Det har resulteret i ekstra omkostninger til forcering og ændring af arbejdsgange, uddyber han.

Højt aktivitetsniveau

Til gengæld blev 2022 igen et år, hvor den positive udvikling i aktivitetsniveauet fortsatte hos Jorton. Omsætningen nåede 1,426 milliarder kroner, hvilket svarer til en vækst på 14 procent i forhold til 2021.

– Vi er godt tilfredse med aktivitetsniveauet og vi ser ind i et 2023 og 2024 med mange gode opgaver i vores pipeline. Faldet i det endelige resultat, som i 2022 nåede 7,7 millioner kroner er vi naturligvis ikke tilfredse med, men Jorton er fortsat en sund virksomhed og vi er optimistiske for fremtiden, hvilket igen understøttes af en historisk flot ordrebeholdning og en stærk egenkapital, forklarer Allan Harbo.

Selskabets ordrebeholdning udgør ved indgangen til 2023 i alt 2,23 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 38 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Af den samlede ordrebeholdning er 1,34 milliarder kroner til udførelse i 2023, hvilket er en stigning på 230 milliarder kroner, svarende til en vækst på 20 procent i forhold til samme tidspunkt i 2022, hvor ordrebeholdningen var på 1,11 milliarder kroner.

Ledelsens forventning til aktivitetsniveauet for 2023 ligger i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner og et positivt resultat på 35 millioner kroner.