De to projekter er en del af regeringens Infrastrukturplan 2035 fra sommeren 2021 og indgår som delprojekter i en sydlig jernbanekorridor, som blandt andet skal løse et stigende kapacitetsproblem på Københavns Hovedbanegård ved at lede dele af togtrafikken uden om stationen, skriver Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

– Vi er meget glade for, at vi nu er på plads med rådgivning på de to vigtige jernbaneprojekter, som sammen med vores øvrige aktiviteter med udvidelsen af Ny Kastrup Station på Amager vil være et løft af den kollektive transport, siger anlægsdirektør i Sund & Bælt, Lars Fuhr Pedersen i meddelelsen.

Korridoren skal ifølge regeringens infrastrukturplan skabe mulighed for flere direkte togafgange og kortere rejsetid mellem Jylland/Fyn, Vestsjælland, Roskilde, Københavns Vestegn og Amager. Det kræver blandt andet en udvidelse af Københavns Lufthavns Station – en opgave, som Sund & Bælt allerede er i gang med – og også et nyt overhalingsspor til godstog ved Kalvebod.

Herudover skal et nyt vendespor etableres ved Københavns Lufthavn Station. Det vil gøre det muligt at vende forsinkede tog fra Sverige umiddelbart efter perron, så forsinkelser ikke breder sig til andre tog ved Københavns Hovedbanegård. Ligeledes vil vendesporet gøre det muligt at køre flere Øresundstog mellem Malmö og Københavns Lufthavn Station.

Den øgede kapacitet på strækningen er samtidig nødvendig, da der forventes mere togtrafik, når den faste forbindelse over Femern Bælt åbner.

– Jernbanen er helt central for den fremtidige gods- og persontransport imellem Skandinavien og det øvrige Europa, hvor særligt en øget mulighed for at transportere gods med tog er et vigtig bidrag til mere bæredygtige transportsystemer. Og så reducerer vi samtidig flaskehalsen på en vigtig transportkorridor, slutter Lars Fuhr Pedersen.

Hos Niras er der også stor tilfredshed med, at kontrakten nu er underskrevet, og undersøgelsen kan gå i gang.

– Vi har et godt udgangspunkt, dels fra projekteringen af Øresund Landanlæg år tilbage, som Niras bidrog til, og dels fra mange nyere baneanlægsprojekter, herunder opgraderingen af jernbanen på Lolland og Falster, siger Jan Kragerup, projektdirektør i Niras.

De to projekters indledende undersøgelse indeholder blandt andet afklaring af VVM-pligt, udarbejdelse af projektforslag og visualisering heraf samt en række analyser, herunder en anlægsøkonomisk og en samfundsøkonomisk beregning. Arbejderne løber frem til forår 2023, hvorefter projekterne afrapporteres til Transportministeriet.

Fakta om overhalingsspor ved Kalvebod

 • Nyt overhalingsspor på i alt cirka 1.100 meter. Omfatter desuden udvidelse af en vejbro og etablering af to nye stibroer
 • Overhalingssporet gør det muligt, at godstog kan overhales af passagertog, og at godstog kan indpasses i den øvrige toggang
 • Vil forbedre togbetjening uden at belaste København H
 • Gør det muligt at opnå rejsetidsbesparelser mod Amager og Københavns Lufthavn Station
 • Vil aflaste København H og udnytte, at den nye bane frigiver kapacitet mellem København og Roskilde.

Fakta om vendespor ved Ny Kastrup Station

 • Nyt vendespor på cirka 250 meter
 • Skal frigive kapacitet på Øresundsbanen til fordel for tog, der trafikalt udgår fra Københavns Lufthavn Station.
 • Vil være reducere risiko for forsinkelser ved forsinkede tog fra Sverige
 • Kan styrke Øresundstrafikken med flere tog til og fra Sverige

Fakta om Ring Syd

 • Forbindelsen gør det muligt at køre direkte tog fra Roskilde over Ny Ellebjerg til Københavns Lufthavn Kastrup uden at togene skal forbi København H
 • Ud over overhalingssporet ved Kalvebod og vendesporet ved Kastrup station omfatter Ring Syd ligeledes:
  • Etablering af to nye perroner på Københavns Lufthavn Station (udføres af Sund & Bælt)
  • Etablering af to nye perroner på Ny Ellebjerg Station (udføres af Metroselskabet)
  • Etablering af nye fjerntogsperroner på Glostrup Station (udføres af Banedanmark)

Kilde: Sund & Bælt.