At tilføje et nyt element for at højne kvaliteten yderligere, kaldes “augmentation” på engelsk. Derfor Link Arkitekturs nye digitale løsninger navngivet “The Augmented Architect”. Det er nemlig tegnestuen selv, der har udviklet værktøjerne, hvilket betyder, at de er tilpasset virksomhedens eksisterende arbejdsmetoder. Det er også arkitekterne selv, der udfører analyserne. Det skriver arkitektvirksomheden i en pressemeddelelse.

– Det er ikke så udbredt, at arkitekter selv mestrer denne type digitale analyser parallelt med den kreative designproces, men det er netop heri, gevinsten ligger. Når de digitale værktøjer bliver en integreret del af vores design- og formgivningsproces, kan vi udnytte dem mere effektivt, siger Arno De Ryst, Head of Digital hos Link Arkitektur.

Ved hjælp af løbende analyser og beregninger, baseret på AI og digitale kalibreringer, effektiviseres processer og resultater. De parametre, der er afgørende for et optimalt designet byggeri og kundens forretning, kalibreres løbende ved hjælp af et datascript. På den måde kan arkitekterne følge udviklingen af disse parametre i realtid og påvirke resultatet. Det giver mere overskud til skitseprocessen, og dermed en højere kvalitet af arkitektarbejdet, skriver Link Arkitektur.

Med datadrevne værktøjer kan designet løbende gennem hele processen evalueres i forhold til projektets krav og ambitioner. Især tidligt i forløbet, sideløbende med skitsearbejdet, kan de udfordringer og problemfelter, der kommer frem i analyserne, justeres uden større udfordringer. Det er en stor fordel for projektets ressourceanvendelse. Selv meget tidlige skitser kan valideres for at sikre, at slutresultatet bliver som ønsket. Dermed kan arkitekterne designe de bedste projekter – både for kunderne og planeten.

Smarte 3D-modeller

Beregninger og analyser integreres i en central 3D-model med designet. På den måde væves den kunstig intelligens’ kraftfulde muligheder sammen med de designende arkitekters viden og erfaring. 3D-modellerne bruges også i dialogen med kunder og myndigheder – og de danner grundlag for BIM-modellerne senere i projektet.

At man allerede tidligt i projektet kan sikre opfyldelse af kravene til bæredygtighed og funktion skaber tryghed for både arkitekter og bygherre. Arbejdsmetoden skaber ikke kun fremsynethed og transparens i projektet, men sikrer også, at projekterne opnår en høj effektivitet. Det kan eksempelvis handle om at optimere bygningerne til at indeholde flere lejligheder, eller at alle funktioner kan placeres på færre kvadratmeter, hvormed der kan spares værdifulde ressourcer. I alle sådanne processer opretholdes kontrollen over nøgletal og krav. I sidste ende resulterer det i projekter, der holder en højere kvalitet, er mere bæredygtige og nemmere at realisere.

I byggeprojekter er der altid mange faktorer, der kan påvirke det endelige resultat, men ved at eliminere så mange risici som muligt allerede på et tidligt tidspunkt, er det muligt at komme ret tæt på det faktiske udfald. At kunne forudsige udfaldet på et afgørende succesparameter.

Ethvert projekt har forskellige forudsætninger og succesparametre, men eksempler på digitale redskaber er for eksempel analyser for vind, sol og dagslys samt løbende feedback på nøgletal og LCA. Gevinsten er her et mere kvalitativt design med fuld kontrol over alle de krav, som projektet stiller. Det giver kunderne et rigtig godt grundlag for præcise beregninger og tidsplaner, argumenterer Link Arkitektur.

Arbejdsmetoden og de digitale værktøjer er tilgængelige i alle projekter i hele Skandinavien. Det er arkitekterne selv, der analyserer og bearbejder resultaterne sammen med et internt netværk af computational designers og dataspecialister.

Tre store projekter, der i øjeblikket arbejder konkret med værktøjerne, er byudviklingsprojektet Södra Hagalund i Solna, Sverige, udviklingen af Fjordstaden i Norge samt Viby Torv i Danmark.