Danske arkitekter møder benspænd fra lokalplaner. Foto: Nordic Architect Panel.
Danske arkitekter møder benspænd fra lokalplaner. Foto: Nordic Architect Panel.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Ifølge en ny undersøgelse foretaget af Nordic Architect Panel, støder danske arkitekter på flere forhindringer end deres nordiske kollegaer, når de udarbejder tegninger til byggeri eller renovering af den eksisterende bygningsmasse. I hvert fald når det kommer til lette ydervægskonstruktioner.

Det viser en ny undersøgelse fra Nordic Architect Panel, som Swisspearl står bag. Det fremgår af en pressemeddelelse.

I undersøgelsen har 40 procent af de danske arkitekter svaret, at de altid eller ofte oplever, at lokalplaner eller lovgivning tilgodeser tunge ydervægskonstruktioner, mens tallet for hele Norden er 24 procent.

Det er til trods for, at de lette ydervægskonstruktioner, som eksempelvis træ, stål og fibercement ifølge Nordic Architect Panel tilbyder mange fordele – herunder forbedret energieffektivitet.

Ifølge Michael Tophøj Sørensen, som er lektor ved Institut for Bæredygtighed og Planlægning ved Aalborg Universitet, er der nogle retsprincipper i forbindelse med lokalplanlægning, der skal overholdes, og som i nogle henseender kan virke kontraproduktive, når arkitekter og rådgivere ønsker at implementere mere klimarigtige tiltag i byggeriet.

– Der kan sagtens opstå spørgsmål i forhold til, om man ønsker at anvende det ene eller andet byggemateriale på grund af miljømæssige hensyn. Sagen er bare det, at når der er tale om, at noget skal tjene klimamæssige hensyn, så er lokalplanerne ikke altid det bedste værktøj, fortæller Michael Tophøj Sørensen.

– Der er måske en følelse af, at lokalplanerne ikke er så effektive, som de burde være. Lokalplanerne giver nemlig ikke nær så mange reguleringsmuligheder, hvis man gerne vil tjene klimaet. Til det skal man formentligt kigge efter andre værktøjer – især i byggelovgivningen, hvor man blandt andet kan overveje servitutter.

Michael Tophøj Sørensen påpeger dog, at lokalplaner kan være et stærkt værktøj til at sikre mængden, tætheden og størrelsen af byggeri. Derfor kan lokalplanerne – om end mere indirekte – bidrage til at sikre mængden af byggematerialer, og dermed mindske ressourceforbruget.

Lovgivning og lokalplaner skal også understøtte klimahensyn

Selvom lokalplanlægning flere steder i landet forsøger også at tilgodese udviklingen af mere klimarigtigt byggeri, så tyder Nordic Architect Panels seneste undersøgelse altså på, at lovgivningen potentielt kan hæmme selvsamme udvikling.

Ifølge Nordic Architect Panels seneste undersøgelse gælder det altså især lette ydervægskonstruktioner, som ifølge 40 procent af respondenterne bliver nedprioriteret i lovgivningen og lokalplaner.

– Resultaterne fra den seneste undersøgelse er et godt eksempel på, hvilke potentielle forhindringer arkitekterne står overfor, når de ønsker at vælge mere klimavenlige materialer i deres projekter, lyder det fra Hans Eriksen.

– Og derfor er det også en vigtig diskussion at have. Uanset om det handler om lette ydervægskonstruktioner eller andre elementer og løsninger i byggeriet. Stort set alle vil gerne være med til at fremme bæredygtig udvikling i byggeriet, og derfor er det naturligvis også nødvendigt, at vi har en lovgivningsmæssig ramme, som formår at understøtte det formål.

Nordic Architect Panels seneste undersøgelse bygger på omkring 200 besvarelser fra arkitekter, rådgivere og andre professionelle fra arkitektbranchen i Danmark, Finland, Norge og Sverige.