Magnus Kjøller investerer i virksomheden Danish Light Steel Technology (DLST), der specialiserer sig i fabriksfremstilling af stålhuse. Ifølge virksomhedsregistret har Magnus Kjøller købt 20-25 procent af virksomheden, der blev stiftet i september sidste år og endnu ikke har fremlagt sin første årsrapport.

Ifølge en pressemeddelelse fra investeringsselskabet Kjøller er stål både billigere og bedre for miljøet end beton. Serieinvestoren ser derfor en god forretningsmulighed i stålhusfabrikanten.

– Stålkonstruktioner belaster miljøet mindre end betonbyggerier, som vi i Danmark har mange af. Genanvendeligt stål kommer efter vores overbevisning til at præge fremtidens byggeri i Danmark, og den udvikling vil vi gerne støtte op om med vores investering i DLST, siger Magnus Kjøller.

Kjøller ser desuden synergimuligheder mellem datterselskabet Kjøller Ejendomme og DLST.

– Det er en spændende investering for os, da DLST i sagens natur knytter sig til ejendomsbranchen, som vi selv er en del af, siger Magnus Kjøller.

– Det er vores forventning, at vi i tillæg til at hjælpe virksomheden med at vokse gennem kapital og know-how, også kan skabe synergieffekter med vores egen
portefølje, siger Magnus Kjøller.

Stål frem for beton

Peter Bendixen, stifter af DLST, har arbejdet med byggeri i mere end 30 år. Han er uddannet civilingeniør og ser stålhuse som et vigtigt alternativ til verdens mest populære byggemateriale: beton.

– En stor del af vores samlede CO2-udledning kommer fra byggeindustrien. Kigger man ud over det ganske land går betonmaterialet igen i mange bygninger, men i en tid hvor bæredygtigt byggeri står øverst på dagsordenen i branchen, bør vi tænke langt mere i genanvendeligt stål, når vi bygger huse i Danmark, siger Peter Bendixen.

– Jeg er glad for at Kjøller bakker op om vores vision for byggeriet på det danske marked og nu kommer med ombord som en vigtig strategisk partner for os, siger Peter Bendixen.

– Min idé om at fokusere på byggeri i lette stålkonstruktioner er ikke nogen revolution på verdensplan, men det er endnu ikke udbredt byggeskik i Danmark. Man er nået væsentligt længere på området i USA og i andre europæiske lande, fortæller Peter Bendixen.

Stålhuset hejses på tre dage

Fabriksfremstilling af stålhuse er unikt og effektivt. Huset etableres med en stålprofil, der laves på DLST-fabrikken, køres på byggepladsen og så kan huset hejses og lukkes til inden for tre dage, hvilket ikke er muligt med eksempelvis betonkonstruktioner.

– Letstålskonktruktioner er lettere end betonhuse og stiller mindre krav til fundamenet. Al fabriksfremstilling sænker desuden priserne, og derfor er vores kvadratmeterpris for et råhus lavere end markedet, fortæller Peter Bendixen.

DLST er lokaliseret med deres fabrik i Kalvehave.