Advokat Bettina Antitsch Mortensen , bestyrelsesformand i M+ koncernen, der omfatter selskaberne M+ Ejendomme, M+ Invest samt Stenhøj Husene og Hybel. Foto: PR.
Advokat Bettina Antitsch Mortensen , bestyrelsesformand i M+ koncernen, der omfatter selskaberne M+ Ejendomme, M+ Invest samt Stenhøj Husene og Hybel. Foto: PR.

Den Horsens-baserede M+koncern kom ud af 2022 med et resultat af den ordinære drift på 170 millioner kroner, og egenkapitalen i koncernen er opgjort til 2,4 milliarder kroner. Det viser selskabets netop offentliggjorte årsregnskab, fremgår det af en pressemeddelelse.

Nettoomsætningen lød i 2022 på 2,06 milliarder kroner mod 1,8 milliarder kroner året før. Til gengæld faldt resultatet drastisk fra et resultat på 1,07 milliarder kroner før skat i 2021 til et resultat på 56 millioner kroner i 2022. Efter skat landede resultatet i 2022 på knap 17 millioner kroner mod 965 millioner kroner året før.

Det store fald skyldes dog primært, at 2021 var præget af store engangsindtægter i forbindelse med salget af Casa samt lavere dagsværdiregulering af investeringsejendomme i 2022 og store kursfald på Flügger-aktierne.

Dagsværdiregulering af koncernens investeringsejendomme udgjorde i 66 millioner kroner mod 298 millioner kroner i 2021. Det markante fald i forhold til året før skyldes, at markedets afkastkrav til koncernens investeringsejendomme i år er steget inden for stort set alle kategorier med en deraf lavere værdiansættelse til følge, fremgår det af ledelsesberetningen.

På positiv siden er driftsresultatet væsentligt påvirket af M+ Ejendomme samt Hybel, der også omfatter Stenhøj Husene.

– M+ Ejendomme bidrager med et driftsresultat på 108 millioner kroner, og Hybel og Stenhøj Husene bidrager med et driftsresultat på 60 millioner kroner Det er meget tilfredsstillende, når man tager markedsvilkårene i betragtning, siger bestyrelsesformand i M+-koncernen Bettina Antitsch Mortensen.

Hun forklarer, at Hybel og Stenhøj Huse i 2022 oplevede kraftigt stigende materialepriser, som kombineret med store rentestigninger førte til opbremsning i efterspørgslen efter nye enfamilieshuse og sommerhuse.

– Hybel har dog kunnet fastholde strategien med at være landsdækkende med fire afdelinger. Vi glæder os samtidig til, at Hybel tager et nyt domicil i brug i Horsens til maj 2023, som indeholder Danmarks største showroom, hvor huskøbere præsenteres for løsninger og materialer, siger Bettina Antitsch Mortensen.

På negativ siden trækker M+ 28,2 procents ejerskab af den børsnoterede malingproducent Flügger ned i M+-koncernens samlede resultat. Det skyldes kursudviklingen i Flüggers aktie i 2022.

Stifter gik bort i 2022

Bettina Antitsch Mortensen fortæller samtidig også, at 2022 i høj grad var præget af hendes mand og stifter af M+ Michael Antitsch Mortensens pludselige og tragiske bortgang.

– Det har naturligvis præget alle i koncernen, at min mand Michael helt uden nogen form for forvarsel pludselig og tragisk gik bort, siger Bettina Antitsch Mortensen.

Som følge af Michaels bortgang har M+-koncernen i 2022 gennemført en større koncernintern omstrukturering for at sikre familiens fremadrettede ejerskab med Bettina Antitsch Mortensen som bestyrelsesformand. Der er ikke frasolgt selskaber eller aktiviteter i forbindelse med omstruktureringen. Men på grund af bobehandlingen har det været nødvendigt at udlodde 240 millioner kroner i udbytte for at kunne betale skatter og arveafgifter.

Derfor er egenkapitalen inklusive minoritetsinteresser faldet fra 2,66 milliarder kroner til samlet 2,44 milliarder kroner per 31. december 2021.

– Udover at håndtere min mands tragiske bortgang, har 2022 også været udfordrende for os i lighed med de øvrige danske virksomheder i bygge- og ejendomsbranchen. Den økonomiske situation har været præget af Ruslands invasion af Ukraine, inflation samt stigende renter. Alligevel har M+ koncernen fremlagt et regnskab med et driftsresultat, der lever op til vores oprindelige forventninger. Det er vores vurdering, at 2023 fortsat vil være påvirket af en række usikkerhedsfaktorer. Til trods for disse usikkerheder forventer vi, at M+-koncernen i 2023 vil realisere et resultat af den ordinære drift i niveauet 125-150 millioner kroner, siger Bettina Antitsch Mortensen.