NCC afleverer første store etape på Nyt Hospital Nordsjælland. Foto: Jonathan Grevsen.
NCC afleverer første store etape på Nyt Hospital Nordsjælland. Foto: Jonathan Grevsen.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

I 2019 fik NCC med hovedentreprisen den første kontrakt i hånden på det enorme byggeprojekt i Hillerød. Siden er lukningsentreprisen og kompletteringsentreprisen kommet til. Og nu er hospitalsprojektet nået frem til den første store aflevering.

Det skriver NCC i en pressemeddelelse.

Det er anlægs- og råhusarbejderne samt dele af lukningsarbejderne, der nu er nået så langt, at de afleveres til bygherren, Region Hovedstaden.

Kontrakten på projektets første fase udgør cirka 1,2 milliarder kroner ud af den samlede entreprenøropgave på omkring 2,4 milliarder kroner.

– Nyt Hospital Nordsjælland er et stort, komplekst og spændende byggeprojekt, hvor vi på alle måder kan udnytte bredden i vores faglige bagland, og hvor alle vores byggekompetencer fra fundering over anlæg til byggeri bliver bragt i spil, udtaler Lars Scheibel, som er direktør i NCC Building Nordics’ byggeenhed i Østdanmark.

Undervejs i projektet har man skiftet fra en faseinddelt planlægning til en samkøring og et helhedshensyn faserne imellem med støtte i et datadrevet, digitalt univers.

– Afleveringen markerer en stor milepæl for Nyt Hospital Nordsjælland, hvor vi sammen har formået at bygge et stort og kompliceret råhus. Det er lykkedes i et godt samarbejde med vores entreprenør. Vi har fokus på løbende at sikre og udvikle det gode samarbejde, som er afgørende for, at vi lykkes med at færdiggøre en så stor og avanceret bygning, som et nyt hospital er, siger Sune From, der er projektdirektør for Nyt Hospital Nordsjælland, som er en del af Center for Ejendomme i Region Hovedstaden.

Arbejdet blev sat i gang i december 2019. Siden er der udført en betydelig funderingsopgave med nedramning af cirka 55 kilometer betonpæle, udstøbning af beton, opsætning af vægelementer i filigran og etageadskillelser med huldæk.

Anlægsarbejderne omfatter større jord- og ledningsarbejder, vej- og stianlæg, pumpesystemer og tørholdelsesaktiviteter, hvor hospitalet er opført. Der er enkelte udskudte arbejder med færdige asfaltbelægninger og vejindretninger, som først kan udføres i forbindelse med den samlede færdiggørelse af hospitalet.

Vedrørende lukningsarbejderne afleveres metaltage og en stor del af facadearbejderne, hvor en væsentlig del af beklædningen skal bygges i træmateriale. I alt skal der udføres 53.800 kvadratmeter facadearbejde på bygningen.

Næste skridt handler om de resterende lukningsentrepriser, kompletteringsarbejder, mekaniske og elektriske installationer samt landskabsarbejder og serviceby. Undervejs skal der håndteres og installeres et antal bygherreleverancer samt afsættes tid til test og indkøring af installationer.

Om Nyt Hospital Nordsjælland

NCC opfører nyt akuthospital for Region Hovedstaden. Byggeriet i Hillerød rummer cirka 123.000 kvadratmeter fordelt på fem etager.

Sygehusprojektet er tegnet af de schweiziske arkitekter fra Herzog & de Meuron sammen med danske Vilhelm Lauritzen Arkitekter, mens Rambøll og Artelia er ingeniører. Landskabsarkitekturen står Henrik Jørgensen Landskab og Vogt Landschaftsarchitekten for, mens Cowi er bygherrerådgiver.

Nordsjællands nye akuthospital kommer til at bestå af en bygning i fire etager samt kælder. Fra oven ligner bygningen en firkløver.

Hospitalet skal indeholde 570 sengestuer, akutmodtagelse og intensivafdeling, samt ambulatorier, operationsrum, billeddiagnostisk, kvinde-barn-funktioner, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi, øre-næse-hals-sygdomme og audiologifunktioner og meget mere.

Kilde: NCC.