Nu er Gelsted Station på Vestfyn nyrestaureret

Efter godt to års arbejde har Realdania By & Byg afsluttet restaureringen af Gelsted Station på Vestfyn. Der er åbent hus søndag den 4. februar 2024.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Gelsted Station på Vestfyn blev taget i brug i 1911, og den er fortsat aktiv, men nu med selvbetjente billetautomater. Fra stationen kan man stige på regionaltog, som kører mellem Fredericia og Odense.

Den historiske stationsbygning er til gengæld ikke længere en del af jernbanedriften, og Realdania By & Byg købte i 2021 bygningen for at sikre både bygningen og det velbevarede stationsinventar for eftertiden.

Efter godt tre års restaurering er stationsbygningen genskabt og klar til en ny fremtid, skriver Realdania By & Byg i en pressemeddelelse.

– Med restaureringen af Gelsted Station har vi bevaret en helstøbt og intakt repræsentant for den klassiske danske stationsbygning, der i dag står som naturligt midtpunkt i mange af landets byer. Vi har fastholdt ejendommens arkitektoniske, funktionelle udtryk og autenticitet og dermed bevaret en bygningstype, som i høj grad repræsenterer udviklingen mod det moderne danske samfund. Stationen indgår naturligt i bymiljøet i Gelsted, og med nye funktioner og nye lejere vil den blive et fint fokuspunkt i byen, udtaler Realdania By & Bygs administrerende direktør, Peter Cederfeld.

En genkendelig bygningstype

I lighed med mange andre danske stationer, der blev bygget i tiden omkring år 1900, blev også Gelsted Station ifølge Realdania By & Byg opført efter en veldefineret bygningstypologi. Stationen er tegnet af DSB’s ledende arkitekt, Heinrich Wenck, som stod bag en lang række stationsbygninger i perioden 1891-1921.

Den typiske stationsbygning bestod dengang af en hovedbygning i to etager, indrettet med ventesal og billetkontor i stueetagen, stationsforstanderbolig på første sal, en lagerbygning og en delvist åben mellembygning, der gav ly for de ventende passagerer.

Med tilpasninger blev denne skabelon gentaget over hele landet i takt med, at industrialiseringen og jernbanen rullede ud over Danmark.

I takt med samfundsudviklingen blev mange af landets stationsbygninger i anden halvdel af 1900-tallet taget ud af drift. Nogle af dem blev revet ned, mens andre blev solgt og indrettet til helt andre formål.

Men ikke Gelsted Station.

Da Realdania By & Byg købte stationsbygningen, havde den stået tom i en årrække. Bygningen er ikke fredet, men den havde overlevet både tidens og togdriftens forandringer og stod nærmest uforandret siden sin opførelse.

I dag er hele den autentiske stationsbygning restaureret. De historiske detaljer er bevaret, og de originale farver er genfundet og genskabt, samtidig med at bygningen opfylder nutidige krav til varme, støjdæmpning, indeklima og energiforbrug.

Ventesalen med en loftshøjde på fire meter og fint bemalede bjælkelofter og bænke er genskabt i de originale farver. I stationsforstanderens lejlighed er det originale køkken restaureret og bevaret, og i de statelige stuer mødes de besøgende af stemningsfulde og tidstypiske farver. Det tidligere signalrum og stationsforstanderfamiliens gamle tørregård er istandsat som fine uderum, der kan bruges af de kommende lejere.

Gelsted Station indgår i Realdania By & Bygs samling af flere end 60 historiske ejendomme, som tilsammen repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år. Med deres nutidige og moderne anvendelse udgør ejendommene en aktiv del af det danske samfund, og hver især er de med til at fremme og formidle den levende bygningskultur.