Naturbyen i Middelfart skal være verdens første CO2-neutrale bydel i 2050

Middelfart Kommune indgår udviklingsaftale med Balance Beat. Naturbyen skal være verdens første CO2-neutrale bydel i 2050, lyder ambitionen.

På en 100.500 kvadratmeter stor grund i Middelfart skal der bygges 300 boliger i projektet Naturbyen.

I en pressemeddelelse oplyser Middelfart Kommune, at ambitionen er, at det skal være verdens første CO2-neutrale bydel i 2050.

Kommunen har derfor indgået en udviklingsaftale for projektet med Balance Beat, så den nye bydel kan blive realiseret.

– I Middelfart Kommune vil vi være frontløbere i den grønne omstilling, og det viser vi igen med denne udviklingsaftale. Det er det mest ambitiøse boligprojekt, hvad angår klimavenligt byggeri og fremme af biodiversitet i Danmark – formentlig i hele verden. Det er ganske enkelt banebrydende og hæver barren for fremtidens boligkvarterer, udtaler borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen (S).

Ifølge kommunen skal Naturbyen være et internationalt demonstrationsprojekt. Nye teknologier skal integreres i boligbebyggelserne, og mere bæredygtige løsninger bliver en del af området.

– Målet om at etablere en CO2-neutral bydel er en meget ambitiøs og spændende udfordring, der stiller store krav til os som udvikler, men også til vores rådgivere og andre samarbejdspartnere, der skal medvirke til at nå denne målsætning, udtaler Søren Palmelund fra Balance Beat.

– Udover det miljømæssige aspekt vil der være stor fokus på social bæredygtighed, stærke fællesskaber og aktiviteter, hvor der skabes dialog, og der opbygges relationer og venskaber for at undgå ensomhed hos beboere. Der satses på en høj grad af beboerdiversitet, hvor man kommer hinanden ved på tværs af generationer, boligformer og ejerforhold. Boligerne vil henvende sig til en bred gruppe af beboere med forskellig økonomisk baggrund, men med udgangspunkt i en fællesnævner, som er interessen for en bæredygtig livsstil.

Når Middelfart Kommune om seks måneder modtager udviklingsplanen fra Balance Beat, går kommunen i gang med at udarbejde en lokalplan for området.

Udviklingsaftalen giver Balance Beat forkøbsret, hvilket indebærer, at selskabet har mulighed for at matche det højeste bud på Naturbyen, når projektet bliver sendt i udbud.

De enkelte boliger i Naturbyen må i gennemsnit maksimalt udlede fire kilo CO2-ækvivalenter (emissioner) per kvadratmeter per år, mens “best-practices” på området i dag er på cirka 5,8 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år.

Minimum 50 procent af arealet, der ikke er befæstet eller bebygget, skal udlægges til naturarealer, og der kommer mellem fire-fem hektar skov.

Det tilstræbes, at der etableres vedvarende energikilder indenfor projektområdet, som sammen med skovarealet i videst muligt omfang bidrager til, at Naturbyen er CO2-neutral i 2050.

Middelfart Kommune vil desuden undersøge mulighederne for at eksperimentere med nye teknologier i husene.

Helhedsplanen for Naturbyen har Middelfart Kommune fået udarbejdet i samarbejde med Effekt.

Om udviklingsaftalen mellem Middelfart Kommune og Balance Beat

Naturbyen har tidligere været udstillet på den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig, og udviklingsaftalen fastlægger blandt andet:

  • hvor meget CO2, der maksimalt må udledes for boligerne
  • at fællesarealerne skal udlægges som natur og udvikles i fællesskab med kommunen
  • at områdets lokale aktører skal inddrages i projektet
  • at Balance Beat har seks måneder til at udarbejde udviklingsplanen for Naturbyen

Kilde: Middelfart Kommune.