Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania. Foto: PR.
Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania. Foto: PR.

Der er nu blevet åbnet for indstillinger til Renoverprisen 2024, der uddeles af Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra organisationen bag prisen.

Ifølge Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania, har klima- og miljødagsordenen aktualiseret Renoverprisen yderligere.

– Vi har nu uddelt Renoverprisen i mere end ti år, men den har aldrig været mere vigtig end nu. Det skyldes et fortsat større fokus på, at man med renovering af eksisterende bygninger, fremfor at rive ned og bygge nyt, kan reducere byggebranchens klimapåvirkning og spare på ressourcerne, udtaler Nina Kovsted Helk.

I år er kriterierne for indstillede projekter blevet justeret. De opdaterede kriterier skal nu gøre det endnu klarere for kandidaterne, hvordan de i indstillingsbeskrivelsen kommer hele vejen rundt om projektet.

Fremover vil projekterne blive vurderet på baggrund af seks hovedkriterier i form af eksempelværdi, solidt samarbejde, inspirerende ressourcetiltag, faglig kvalitet, blik for brugerne og levende bygningskultur, oplyser organisationen.

– I Danmark har vi en rig bygningskultur og -historie, som vi blandt andet kan være med til at bevare gennem veludført renoveringsarbejde. Med Renoverprisen ønsker vi at fremhæve de gode eksempler, så de kan inspirere til andre lignende projekter. Vi hører derudover fra vores tidligere prisvindere, at de har kunnet bruge Renoverprisen som løftestang til udvikling af deres virksomheder og sikre flere renoveringsprojekter i samme stil, udtaler Susanne Borenhoff, administrerende direktør i Grundejernes Investeringsfond.

Fra indstilling til vinder

Blandt de indstillede projekter udvælger Renoverprisens nomineringsudvalg fem-syv nominerede projekter. Vinderen findes efter en afstemning blandt 70 byggefagfolk.

Parterne bag Renoverprisen håber på at modtage indstillinger fra alle typer af projekter – både i større og mindre skala. Udover titlen som årets bedste renoveringsprojekt følger en check til vinderholdet på 100.000 kroner. Der uddeles også en specialpris, som belønner et projekt, der fortæller en større historie i et mindre eller usædvanligt projekt. Her modtager vinderen 10.000 kroner udover titlen.

Sådan indstilles projekter

Renoverprisens hjemmeside kan man indstille sit renoveringsprojekt. Indstillingsperioden løber frem til og med den 1. marts. Vinderne af Renoverprisen og Specialprisen kåres ved en prisfest, som afholdes i starten af september 2024.

Alle kan indstille et projekt til Renoverprisen. Det kræver dog, at de lever op til enkelte krav:

• Projektet skal være gennemført i Danmark.
• Projektet skal være gennemført med hjælp fra én eller flere professionelle rådgivere (det vil sige arkitekter, ingeniører og konstruktører) og udført af én eller flere professionelle håndværks- eller entreprenørvirksomheder.
• Den renoverede bygning skal for Renoverprisen 2024 være taget i brug mellem den 1. januar 2019 og den 1. september 2023.
• Projektet skal dække en eksisterende bygningsmasse. Byrum, gårdrum og lignende kan ikke indstilles til Renoverprisen.

Om Renoverprisen

Renoverprisen er stiftet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond for at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få renoveret den eksisterende bygningsmasse i Danmark.

Prisen er blevet uddelt hvert år siden 2013, og ambitionen har fra start været at give renovering den synlighed og anerkendelse, som disciplinen fortjener.

Kilde: Renoverprisen.