Nu kan gammel tekstilfabrik på Nørrebro udvikles med nybyggeri

Efter en syv år lang proces er lokalplanen nybyggeri ved Holger Petersens Tekstilfabrik på Ydre Nørrebro nu endeligt vedtaget.

Københavns Kommune satte i 2017 gang i arbejdet med et nyt plangrundlag for et 36.000 kvadratmeter stort areal mellem Tagensvej, Baldersgade, Nannasgade og Hamletsgade på Ydre Nørrebro, hvor Holger Petersens Tekstilfabrik tidligere havde til huse.

Baggrunden var en startredegørelse, som selskabet Holger Petersen A/S i samarbejde med arkitekt Peter Dahl-Hansen havde udarbejdet.

I januar 2023 lå et lokalplanforslag klar til endelig vedtagelse, men politikerne i Teknik- og Miljøudvalget sendte det retur til forvaltningen med et ønske om ændringer i udformningen af facaderne mod Hamletsgade og Nannasgade samt en anden placering af byggefelter.

På det seneste møde i Borgerrepræsentationen skulle politikerne så tage stilling til en revideret lokalplan med skitser af Holscher Nordberg Architecture and Planning.

Læs også: Fynsk udvikler bag stort boligprojekt på Nørrebro

Det kommende erhvervsbyggeri forventes at kunne rumme omkring 700 medarbejdere i fremtiden, og på et borgermøde i november 2023 blev der udtrykt bekymring for, at der ikke bliver etableret flere parkeringspladser. Den bekymring blev delt af De Konservative.

– Som det også fremgår af en række af de høringssvar, der er kommet ind fra bekymrede borgere, så er der har tale om en temmelig lav parkeringsnorm, der gør, at vi skaber en endog endnu større konkurrence om de eksisterende parkeringspladser, sagde Morten Melchiors (K) på mødet.

Holger Petersens Tekstilfabrik på Nørrebro. Visualisering: Holscher Nordberg Architecture and Planning.
Visualisering: Holscher Nordberg Architecture and Planning.

– Det synes vi faktisk ikke er en god situation. Vi ønsker faktisk en by, hvor der er plads til alle. Også københavnske børnefamilier, ældre, handicappede, håndværkere og små erhvervsdrivende, der har behov for deres bil.

I lokalplanen er parkeringsnormen sat til en parkeringsplads per 250 kvadratmeter bolig og en per 214 kvadratmeter erhverv eller kontor.

Et ændringsforslag fra De Konservative om, at parkeringsnormen skulle fastsættes til en parkeringsplads per 100 kvadratmeter familiebolig, blev nedstemt.

Og man kunne næsten høre på teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL), at hun ikke orkede at kæmpe mere med lokalplanen, da hun tog ordet og adresserede den konservative gruppeformands bekymringer vedrørende parkeringsnormen.

Læs også: Nørrebro Station skal have et løft for 75 millioner

– Det er en lokalplan, som vi har brugt rigtigt, rigtigt, rigtigt lang tid på i Teknik- og Miljøudvalget og sendt tilbage flere gange for at sikre, at det byggeri, der kom, var noget, som passede ind i området, sagde hun og påpegede, at der ikke bliver bygget flere nye boliger, men udelukkende erhvervsbyggeri.

Herefter blev den reviderede lokalplan endeligt vedtaget, idet kun De Konservative stemte imod.

Lokalplanen giver mulighed for at ombygge eksisterende, bevaringsværdig bebyggelse, som tidligere husede tekstilfabrikken, samt at opføre cirka 17.100 kvadratmeter nybyggeri med serviceerhverv, hvoraf det meste etableres som randbebyggelse mod Nannasgade og Hamletsgade.

Læs også: Arkitektkonkurrence om campusbyggeri på Nørrebro

Holger Petersens Tekstilfabrik på Nørrebro. Visualisering: Holscher Nordberg Architecture and Planning.
Visualisering: Holscher Nordberg Architecture and Planning.

Mod Tagensvej muliggør lokalplanen daglig- og udvalgsvarebutikker med et samlet etageareal, der ikke må overstige 1.100 kvadratmeter.

Den enkelte udvalgsvarebutik må være større end 1.100 kvadratmeter, mens den enkelte dagligvarebutik højst må være 1.000 kvadratmeter.

Parkeringspladser i området etableres i parkeringskældre, men der kan være parkering på terræn i mindre omfang.

I forvejen er der godt 18.000 kvadratmeter boliger og 16.000 kvadratmeter erhverv i området. Med lokalplanen bliver der i alt mulighed for godt 51.000 kvadratmeter bebyggelse, hvoraf godt 33.000 kvadratmeter vil være erhverv.

Om Holger Petersens Tekstilfabrik

Holger Petersens Tekstilfabriks er en af de få bevarede, store tekstilfabrikker, der blev opført i København i 1880’erne. Fabrikken blev stiftet i 1868 på Store Kongensgade og udflyttet til Tagensvej i 1883.

I 1885 blev der opført arbejderboliger samt fælleslokaler som spisesal og børnehave.

Produktionen blev indstillet i 1966, og fabriksbygningerne rummer i dag en række kreative virksomheder.

Farveribygningen er en af de ældste bevarede shedtagsbygninger i Danmark.

Kilde: Københavns Kommune.