AG Gruppen bag stort boligprojekt på Nørrebro

AG Gruppen står i samarbejde med Bo-Vita og Tegnestuen Vandkunsten bag et stort projekt med nye boliger i Den Grønne Trekant på Nørrebro.

AG Gruppen og Bo-Vita har anmodet Københavns Kommune om en ny lokalplan for det almene boligområde Den Grønne Trekant på Nørrebro.

Parterne vil i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten bygge nye private boliger og en dagligvarebutik samt et nyt parkeringhus. Desuden skal eksisterende tagboliger i bebyggelsen ombygges.

Det fremgår af en startredegørelse, som Teknik- og Miljøudvalget den 11. marts skal tage stilling til.

Projektet omfatter i alt 31.250 kvadratmeter nybyggeri og nedrivning af tre bygninger med i alt 82 almene boliger fordelt på 7.400 kvadratmeter. Dertil kommer ombygning af 92 eksisterende taglejligheder med et samlet areal på 6.600 kvadratmeter.

Tagboliger i eksisterende boligblokkes skal efter planen ombygges, og visse blokke får tilføjet en etage, så det maksimale etageantal bliver seks etager.

Det samlede etageareal med eksisterende boliger og nybyggeri omfatter 73.000 kvadratmeter.

Læs også: Arkitektkonkurrence om campusbyggeri på Nørrebro

Forvaltningen har dog bedt om et alternativt scenarie B, hvor færre etagemeter skal nedrives.

Det alternative scenarie muliggør 25.000 kvadratmeter nybyggeri, hvilket forudsætter nedrivning af 22 boliger i eksisterende bygninger på i alt 1.700 kvadratmeter samt ombygning af 103 eksisterende taglejligheder med et samlet omfang på 8.200 kvadratmeter.

I begge scenarier fortættes med nye private boliger i fire-seks etager og fællesfunktioner i stueetagen langs den nye forbindelse og mod Vermundsgade. Mod Vermundsgade placeres butikker i stuen, og et parkeringshus med en dagligvarebutik placeres på hjørnet af Vermundsgade/Rovsingsgade.

Læs også: Nørrebro Station skal have et løft for 75 millioner

Den Grønne Trekant ligger i den nordlige del af bydelen Nørrebro og grænser op til Østerbro og Bispebjerg. Bebyggelsen er hovedsageligt opført i 1984, og bygningerne er opført i rødt tegl med markante sadeltage med en stejl hældning.

“Bebyggelsen består af halvåbne karréer, der dannes af sammensatte stok-bebyggelser, som er placeret forskudt. Denne struktur er med til at danne en overordnet retning og definerer en trekantet form udadtil”, lyder det i startredegørelsen.

“Dog er de halvåbne karréer med til at udviske bygningernes hierarki, og det er svært at definere forside og bagside og aflæse, hvilke rum der er af privat eller offentlig karakter. Bygningsstrukturen lukker sig om sig selv og kobler sig ikke på den omgivende by”, lyder det i videre.

Der lægges i øvrigt op til, at en kommende lokalplan også vil omfatte Lauritz Knudsens Fabrikker med henblik på at udpege tidligere industribygninger som bevaringsværdige.

I området ligger også General Motorsbygningen, som ifølge kommunens forvaltning også bør udpeges som bevaringsværdig. Det skal dog undersøges, hvorvidt General Motorsbygningen kan tilbygges.

Det forventes, at lokalplanen for projektet kan blive endeligt vedtaget i september 2025.