Ifølge en pressemeddelelse fra Københavns Kommune er der problemer med kriminalitet, udesovere og et uautoriseret loppemarked ved Nørrebro Station.

Den fredede stationsbygning er nedslidt og utryg, lyder det fra kommunen, som sammen med DSB vil give området et “tiltrængt løft”.

Kommunen søger derfor midler til en opgradering af stationen og området omkring den. Pengene skal hentes fra statens pulje til mere trygge, attraktive og grønne stationer.

– Der er behov for at løfte Nørrebro Station. Hele området skal gøres mere trygt og nemt at komme til og fra, så flere vælger offentlig transport, og i det hele taget skal København være meget mere grøn. En opgradering af Nørrebro Station vil både komme passagerer, pendlere og områdets beboere til gode. Midler fra statens pulje vil gøre en afgørende forskel, siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

Konkret har Københavns Kommune søgt om midler fra puljen til at fjerne rulletrapper, der ikke fungerer samt til at etablere nye trapper op til perronen syd for Ørnevej. Der skal skabes et nyt byrum ved Bregnerødgade og en grøn cykelrute og byrum i passagen mellem Glentevej og Ørnevej. Desudens skal der etableres cykelparkering ved stationen.

Københavns Kommune vil fortsætte samarbejdet og aftale det videre forløb med DSB om opgraderingen af Nørrebro Station i 2024, og de to lokaludvalg inddrages også i arbejdet omkring projektet.

Statens pulje til mere trygge, attraktive og grønne stationer forventes at blive uddelt i starten af 2024.

Fakta om opgraderingen af Nørrebro Station

Københavns Kommune har søgt om et beløb på mellem 35-45 millioner kroner fra statens pulje. Langt de fleste af midlerne skal gå til at opgradere Nørrebro Station, men kommunen vil også søge midler til mindre tiltag ved Bispebjerg, Sjælør og Sydhavn Stationer.

Statens puljen på 350 millioner kroner stammer fra Infrastrukturplan 2035. DSB indstiller en gang om året til forligskredsen, hvordan midlerne skal anvendes.

Foruden midler fra puljen vil DSB finde cirka 30 millioner kroner fra egne midler til renovering af selve stationsbygningen på Nørrebro.

Københavns kommune fik i 2015 udarbejdet en helhedsplan for området ved Nørrebro Station. Efterfølgende har kommunen bygget Kampsportens hus, som åbnede i 2022, samt anlagt Mimers Plads, et nyt grønt byrum mellem Nørrebrogade, Borgmestervangen og Mimersgade – indviet i år 2021.

I sammenhæng med opgraderingen af Nørrebro Station, vil Københavns Kommune også arbejde med flere andre projekter, der kan løfte området, i tæt samarbejde med relevante aktører. Det drejer sig blandt andet om at omdanne buerne under jernbanen fra Glentevej til stationen, så der kan etableres butikker, restauranter, foreningslokaler, kunst og byrum.

Kilde: Københavns Kommune.