Forretningsleder Martha Katrine Sørensen fra Teknologisk Institut. Foto: PR.
Forretningsleder Martha Katrine Sørensen fra Teknologisk Institut. Foto: PR.

Den nye guide Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet skal vise vejen for omstillingen til cirkulær økonomi, lyder det i en pressemeddelelse fra Teknologisk Institut. Omdrejningspunktet er øget genbrug af byggematerier og mindre ressourceforbrug i byggeriet generelt. Ifølge Teknologisk Institut giver guiden et samlet overblik over de indsatser, som er nødvendige på den cirkulære vej.

– Vi skal bevæge os væk fra lineær økonomi, der er baseret på profit, bundlinje og ubegrænset ressourceforbrug. I stedet skal vi stille skarpt på cirkulær økonomi, hvor ressourcer og materialer er begrænsede, og hvor det ikke kun er økonomisk værdi, der er den drivende valuta, udtaler forretningsleder Martha Katrine Sørensen fra Teknologisk Institut, som er en af hovedkræfterne bag det nye Roadmap.

Byggeriet står for 40 procent af Danmarks ressourceforbrug og 30 procent af affaldsproduktionen. En omstilling til cirkulær økonomi i byggebranchen vil derfor betyde store miljømæssige gevinster for samfundet, påpeger Teknologisk Institut.

“Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet” er udarbejdet af Teknologisk Institut, We Build Denmark og Clean for Realdania. Publikationen indeholder 28 indsatser opdelt i fem indsatsområder. Blandt andet politisk fokus, tilpasning af eksisterende regler, nye metoder og teknologier og kompetenceopbygning og vidensdeling.

LÆS OGSÅ: RAPPORT: CIRKULÆRT BYGGERI ER SVARET PÅ KLIMAKRISE

Inden for byggebranchen betyder cirkulær økonomi, at byggeriet skal udnytte de ressourcer, der findes i det eksisterende byggeri. Samtidig skal man undgå produktion af byggematerialer baseret på såkaldte “jomfruelige råstoffer”, det vil sige råstoffer, der ikke er fornybare.

– Der er behov for, at byggebranchen i fællesskab skaber en bevægelse, der bidrager til de kortsigtede mål om implementering af cirkulære principper. Både i de nuværende byggeprocesser og i de mere langsigtede mål om en total transformation af byggebranchen. Vi skal helt konkret skabe bevægelser, som sikrer, at vi går fra frontrunners til udbredelse, fra pilotprojekter til kommercialisering og fra monetær værdi til ny værdiforståelse, forklarer Marthe Katrine Sørensen.

Samler hele værdikæden

Roadmappet har været præsenteret på Loop Forum, hvor aktører på tværs af hele værdikæden inden for cirkulær økonomi mødtes og udvekslede synspunkter og erfaringer. Det egentlige arbejde med roadmappet begynder nu.

LÆS OGSÅ: NY BØRNEHAVE BYGGES AF GENBRUGSMATERIALER

I arbejdet bidrager de forskellige aktører i byggebranchen til transformationen ved at skabe forandringer på netop deres ansvarsområder.

– Som videninstitution har vi et stort ansvar for, at vi lykkes med den cirkulære omstilling. Vi skal bidrage til udvikling af teknologier og principper inden for en lang række områder. Det handler både om dokumentation af materialer, testmetoder, beregningsmetoder, men også om udvikling af konkrete procedurer for for eksempel selektiv nedrivning og ressourcekortlægning. Derudover har vi også en vigtig rolle med at formidle viden og få bragt ny viden ud til praksis, hvor forandringen sker, siger medforfatter på rapporten, forretningsleder Anke Oberender, Teknologisk Institut.