Nye seniorboliger på Ejbovej i Bjæverskov

Politikerne i byrådet i Køge Kommune har endeligt vedtaget en lokalplan, der giver mulighed for byggeri af 45 seniorboliger på Ejbovej i Bjæverskov.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Mellem Bjæverskov Centret og Bjæverskov Ældrecenter ligger to matrikler med et samlet areal på knap 10.000 kvadratmeter. Området har i den hidtil gældende lokalplan været udlagt til centerområde, men det har der ikke været efterspørgsel på, så arealet har med undtagelse af en bolig i den nordlige del ligget ubenyttet hen i 15 år.

Nu har politikerne i byrådet i Køge Kommunen så vedtaget en lokalplan, der i stedet giver mulighed for at bygge omkring 45 senioregnede boliger i et-to etager med udnyttet tagetage. Det er der nemlig stor efterspørgsel på i Køge Kommunes mindre parcelhusbyer.

– I Køge Kommune vil vi skabe plads til de seniorer, hvor villaen er blevet for stor, som nu ønsker en mindre bolig. Der kan også være nogle, der har fået øjnene op for de mange gode tilbud, Køge Kommune har at byde på, og derfor ønsker at bruge seniorårene i Bjæverskov, udtaler kommunens borgmester Marie Stærke (S) i en pressemeddelelse.

I tilknytning til boligerne skal der efter planen bygges et fælleshus. Det er formålet med lokalplanen at skabe et åbent boligområde, hvor der er mulighed for fællesskab.

Bebyggelsen placeres i et sammenhængende, grønt, fælles friareal med mulighed for at etablere aktivitets- og opholdsområder. I tilknytning til de enkelte boliger er det muligt at anlægge små private haver, fremgår det af lokalplanen.

Det arkitektoniske princip er en bebyggelse med bygninger i varierende højde og med varierende taghældning som en nyfortolkning af saddeltaget, der er klassisk for området. Boligerne placeres langs adgangsstierne, så man kommer til sin bolig via en fælles adgangssti. Boligerne placeres i rækker, som kan vinkles i forhold til hinanden. Bebyggelsens farver skal være afdæmpede, så de falder godt ind i den omkringliggende natur og boligbebyggelse, fremgår det videre af lokalplanen.

Området får vejadgang fra Ejbovej. Fra adgangsvejen giver adgangsstier adgang til de enkelte boliger.