Byggemodning af 50 parcelhusgrunde i Møllebankerne

På Møllebankerne i Borup skal 50 nye parcelhusegrunde inden for de kommende år sættes til salg. Nu skal området byggemodnes.

Byrådet i Køge Kommune har nu afsat 18,5 millioner kroner til etablering af to boligveje med vejafvanding, vendepladser og belysning på Møllebankerne i Borup.

Dertil kommer forsyningsledninger, herunder kloak, el, tele, vand og fjernvarme, som vil være klar, når de nye parcelejere vil skulle bygge på de kommende 50 grunde.

De første grunde forventes at blive sat til salg i 2025.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Møllebankerne er et skønt sted – tæt på den smukke natur, der omgiver Borup og med gode transportforbindelser til og fra området, ikke mindst i form af stationen, som har direkte tog til København, udtaler Køges borgmester Marie Stærke (S).

– Jeg glæder mig over, at vi nu også vil kunne se Borup vokse, for det er en dejlig by, som endnu flere beboere vil kunne nyde godt af i fremtiden.

De nye parcelhusgrunde er sidste etape i udviklingen af området, som i forvejen omfatter rækkehuse på Møllebankerne.

Forvaltningen forventer, at projektet for byggemodningsarbejdet sendes i udbud i slutningen af juli 2024, med opstart af anlægsarbejder i august 2024. Byggemodningen forventes afsluttet i sommeren 2025.

I maj 2023 godkendte politikerne en anlægsbevillig samt rådighedsbeløb på 2 millioner kroner til projektering af byggemodningen på Møllebankerne og omkostninger i forbindelse med landinspektør, geotekniker og diverse forundersøgelser.

Forvaltningen har indgået rådgiveraftale med ingeniørfirmaet Systra, der afgav laveste bud på rådgiveropgaven.