Partnergruppen i RUM. Foto: Jakob Lerche.
Partnergruppen i RUM. Foto: Jakob Lerche.

Arkitekfirmaet RUM havde i 2022 en nettoomsætning på næsten 60 millioner kroner, og resultatet før skat landede på 4,3 millioner kroner, hvilket er på niveau med året før.

Partner og administrerende direktør Karin Elbek udtrykker i en pressemeddelelse fra arkitektvirksomheden tilfredshed med resultatet i et år, der har været præget af markedsopbremsning og konkurser blandt samarbejdspartnere.

– Ved indgangen til 2022 stod vi med en solid ordrebog. Men det varede ikke længe før flere samarbejdspartnere gik konkurs. Det betød, at flere større projekter standsede pludseligt. Samtidig blev konkurrencer ikke gennemført på grund af budgetoverskridelser, og stort set alle almene nybyggerier blev sat på standby, fortæller Karin Elbek.

Karin Elbek mener, at det positive resultat blandt andet skyldes, at virksomheden gennem en årrække har arbejdet sig hen imod en model, der kan modstå forandringer i markedet.

– Vi har gennem flere år arbejdet bevidst for at skabe en robust forretning, der har flere ben at stå på, så da markedsturbulensen opstod, satte vi ind på vores muligheder for både at spænde bredt i paletten af ydelser, og vi takkede ja til flere mindre opgaver end normalt.

Interne forandringer

2022 har budt på flere nødvendige ændringer internt. Set i det lys er årets resultat endnu mere tilfredsstillende. Foruden nye ansigter i ledelseslaget er der ansat to projektchefer inden for boligrenovering og kulturarv samt bæredygtighed og markedsudvikling. Og så er der blevet søsat flere udviklingsprojekter, fortæller Karin Elbek.

– Vi har kortlagt RUM-kulturen som grundlag for at skabe en inkluderende arbejdsplads, der understøtter fleksibilitet, trivsel og udvikling for alle. Vi har også fået overblik over vores egen klimabelastning og har besluttet, at den skal reduceres. Derudover har vi udarbejdet en faglig strategi for holdbar, funktionel og smuk arkitektur, der tilfører social værdi og samtidig sætter minimalt aftryk på natur og klima. Det har ført til, at vi her i 2023 netop har søsat Shared space, som er en platform til deling af viden og erfaringer, der kan hjælpe branchen til at gøre en positiv forskel.

Forventninger til 2023

Karin Elbeks forventning til 2023 er optimistisk, for RUM er i positiv udvikling. Der er udsigt til en fornuftig ordrebeholdning, og der er sat sunde mål for både vækst og rapportering af bæredygtighed.

– Vi fortsætter implementeringen af strategi for en arkitektur, hvor de tidlige valg har størst effekt for både planeten og for alle aktører i værdikæden. Vi går også ind i det nye år med skærpede ambitioner for fremtidens attraktive og socialt ansvarlige arbejdsplads. I 2023 vil vi også arbejde med en genformulering af kontorugen, der skal understøtte både frirum, fordybelse, fleksibilitet og fællesskab, slutter hun.

Om RUM

RUM er grundlagt i 1970 i Vejle og tæller i dag 65 medarbejdere fordelt på kontorer i Horsens og København.

RUM tegner og transformerer morgendagens fysiske rammer inden for sundhed, boliger, erhverv samt leg, læring og kultur.

Kilde: Rum.