Testbygning af træ afprøver fremtidens byggematerialer

Et nyt test- og demonstrationsbyggeri af træ på Teknologisk Institut i Taastrup. Byggeriet skal demonstrere og teste brugen af biobaserede byggematerialer.

I samarbejde med Adserballe & Knudsen og britiske Waugh Thistleton Architects går Teknologisk Institut i disse dage i gang med byggeprojektet “Build-in-Wood Demonstrator”.

Det skriver instituttet i en pressemeddelelse.

Bygningen , er designet med det formål at afprøve og videreudvikle brugen af træ og andre biobaserede materialer, som kan bidrage til den grønne omstilling i byggeriet.

– Byggebranchen står for 22 procent af Danmarks CO2-aftryk, så det er nødvendigt med innovation og nytænkning for at reducere det aftryk. Træbyggeri er én af løsningerne, men det byder på en række tekniske udfordringer, som kræver forskning, innovation og afprøvning, udtaler administrerende direktør Juan Farré, Teknologisk Institut.

– Ved at opføre test- og demonstrationsfaciliteter i fuldskala gør vi det nemmere for vi byggebranchen at gå nye veje. Vores mål er at bidrage aktivt til udviklingen af mere bæredygtigt byggeri, som også giver muligheder for dansk eksport og arbejdspladser.

Med projektet Build-in-Wood Demonstrator vil Teknologisk Institut afprøve og videreudvikle brugen af træ og andre biobaserede materialer. Visualisering: Waugh Thistleton Architects.
Med projektet Build-in-Wood Demonstrator vil Teknologisk Institut afprøve og videreudvikle brugen af træ og andre biobaserede materialer. Visualisering: Waugh Thistleton Architects.

Designet til adskillelse

Den 340 kvadratmeter store bygning i to etager er baseret på en bærende konstruktion af limtræsøjler og -bjælker samt etagedæk i krydslamineret massivtræ, CLT, og lette facader af træ. Konstruktionen har særlig fokus på akustik, fugt og brandsikkerhed, skriver Teknologisk Institut.

Læs også: Konservativ byggebranche efterspørger viden om mindre klimabelastende byggematerialer

Desuden er bygningen designet til adskillelse, så stort set alle bygningsdele kan udskiftes. Det fleksible design giver byggebranchens forskellige parter mulighed for at afprøve og dokumentere nye byggematerialer, bygningskomponenter og -systemer i fuld skala under realistiske forhold.

– Testbygninger som Build-in-Wood Demonstrator er meget sjældne, og flere kommercielle producenter har allerede udtrykt interesse i at anvende bygningen til eftervisning og demonstration af materialer og byggetekniske løsninger. Sideløbende med det fysiske byggeri opbygges en digital tvilling, der kan følge bygningens tilstand og behov for vedligehold, som holder styr på alle detaljer og kan være med til at dokumentere materialernes effekter og vedligeholdelsesbehov, udtaler direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut.

Hun forventer, at bygningen, der forventes færdig i august 2024, også vil blive anvendt i fremtidige EU-projekter samt nationale og fondsstøttede projekter.

Reduceret klimapåvirkning

Bygge- og anlægssektoren står for 33 procent af det samlede materialeforbrug, 24 procent af det samlede energiforbrug og 40 procent af den samlede affaldsmængde i Danmark ifølge en ny rapport fra Byggeriets Handletank for Bæredygtighed fra januar 2024.

Ifølge Teknologisk Institut giver et stigende befolkningstal og dermed også et stigende behov for flere boliger behov for at finde mere bæredygtige løsninger. Øget brug af træ og biobaserede materialer i byggeriet kan være med til at reducere byggeriets klimapåvirkning, påpeger instituttet.

– Træ og biobaserede materialer kommer formentlig til at spille en større rolle i fremtidens byggeri. Allerede nu ses flere større byggerier i Danmark og i udlandet, hvor fugt, akustik og brandsikkerhed giver nogle særlige udfordringer. Bygningen vil give unikke muligheder for test af nye løsninger og anvisninger på, hvordan disse udfordringer kan løses i praksis, siger centerchef Niels Morsing, Teknologisk Institut.

Om Build-in-Wood Demonstrator

Build-in-Wood Demonstrator er finansieret af Teknologisk Institut, EU-projektet Build-in-Wood, og cirka 20 sponsorer bidrager med materialer og komponenter til bygningen.

Build-in-Wood er et fælleseuropæisk innovationsprojekt, der har til formål at fremme brugen af træ i byggeindustrien.

Den nye bygning demonstrerer og afprøver i første omgang et nyt byggesystem i træ optimeret til etagebyggerier, der er udviklet i Build-in-Wood-projektet. Et slags standardiseret byggesæt af bærende konstruktioner og lette facadeelementer af træ, der udnytter fordelene ved præfabrikation, og som kan bruges i sammenhæng eller hver for sig til nybyggeri, renovering og tilbygninger. Der er blandt andet udviklet en særlig akustisk løsning, som i laboratoriet har haft gode resultater og nu afprøves i praksis.

Bygningen er en toetagers træbygning på i alt cirka 340 kvadratmeter. Den er baseret på en konstruktion af limtræssøjler og -bjælker, dækelementer i krydslamineret massivtræ, CLT, og lette facader af træ – et byggesystem, som er udviklet i EU-projektet Build-in-Wood, ledet af Teknologisk Institut.

Bygningen inkluderer et laboratorium på cirka 70 kvadratmeter og kontor/møderum på cirka 80 kvadratmeter samt køkken- og toiletfaciliteter. Bygningen opføres på Teknologisk Institut ved Helgeshøj Allé i Taastrup.

Bygningen er skabt, så stort set alle dele og elementer – gulve, vægge, facader mv. – kan udskiftes. På den måde kan virksomheder få testet bæredygtige løsninger og materialer under realistiske forhold i en rigtig bygning, for eksempel med hensyn til akustik, indeklima, isoleringsevne og fugt.

Der opbygges en digital tvilling af bygningen, der opsamler data fra sensorer placeret i den virkelige bygning, der for eksempel registrerer data om fugt og temperatur. Den digitale tvilling fungerer som en virtuel kopi af bygningen, der holder styr på alle detaljer og muliggør intelligent beslutningstagning. Dette giver mulighed for at optimere energiforbruget, forudsige vedligeholdelsesbehov og sikre, at alt fungerer effektivt uden manuel indgriben.

Kilde: Teknologisk Institut.