Inden for byggebranchen lyder vurderingen, at der skal anvendes mindre klimabelastende byggematerialer, hvis byggeriet skal leve op til kommende års klimakrav.

Men samtidig efterspørger bygherrerne, rådgiverne og de udførende bedre adgange til mindre klimabelastende byggematerialer, hvor de vel at mærke kender egenskaberne ved de nye materialer.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Teknologisk Institut, der i en ny rapport har undersøgt aktuelle barrierer og muligheder for at fremme udviklingen og anvendelsen af mindre klimabelastende byggematerialer i Danmark.

– De udførende i byggeriet ønsker bedre adgang til mindre klimabelastende byggematerialer. Men ikke for enhver pris. Der er en nødvendig konservatisme i byggeriet, fordi vores bygninger skal både være sikre og kunne holde i mange år. Derfor vurderer aktørerne, at det vil øge efterspørgslen af mere bæredygtige byggematerialer, hvis der er bedre test og dokumentation af materialernes egenskaber og klimaaftryk, udtaler direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut.

Ifølge Teknologisk Institut udgør ressourceforbruget i byggebranchen 31 procent af det samlede forbrug i Danmark, og at udledning af CO2 fra både importerede og indenlandsk-producerede byggematerialer udgør 17 procent af den samlede udledning i Danmark.

Instituttet peger på, at biobaserede materialer, træ, jord og ubrændt ler kan udgøre et alternativ til traditionelle byggematerialer. Desuden kan klimabelastningen reduceres i de traditionelle byggematerialer.

Fokus på klimakrav

Teknologisk Institut påpeger, at det i den grønne omstilling og for at overholde de fremtidige klimakrav i Bygningsreglementet er vigtigt med grundig dokumentation af de byggematerialer, der anvendes. Både i forhold til klima og CO2-udledning – men også i forhold til ressourceforbrug ser Instituttet store klimaudfordringer på byggeriets vegne.

Samtidig er branchen ikke gode nok til at genanvende og genbruge – Danmark er kun fire procent cirkulær i forhold til at genbruge vores ressourcer ifølge den nyligt udkomne Circularity Gap Reportog det er noget mindre end de lande vi normalt sammenligner os med.

– I undersøgelsen kan vi se, at især rådgiverne, men også bygherrerne har stort fokus på at anvende mindre klimabelastende materialer. Men også, at de ser økonomi og manglende adgang til mere bæredygtige materialer, som en barriere for at leve op til de kommende klimakrav, udtaler Mette Glavind.

– De ønsker sig et større og billigere udvalg af materialer, men når vi samtidig kan se, at producenterne og leverandørerne ikke har samme fokus, så er det nærliggende at tænke, at der er brug for mere fokus på området. Også fordi vi af erfaring ved, at det kan tage lang tid at udvikle både nye og eksisterende produkter og mindske risikoen ved at tage dem i anvendelse i byggeriet.

Af undersøgelsen fremgår det også, at cirka en tredjedel af aktørerne i byggebranchen ikke ved, hvad der skal til for at imødekomme klimakravene de kommende år.

Cirka halvdelen vurderer, at der generelt er et behov for grundlæggende viden om, hvordan man reducerer klimabelastningen.

Herudover viser undersøgelsen, at der er behov for, at byggebranchen får hjælp, viden og kompetencer til, hvordan man anvender byggematerialer med mindre klimabelastning.

– Det er bekymrende, fordi der i øjeblikket er stor debat og fra nogle aktører et stort pres for at få strammet klimakravene generelt. Det er vigtigt, at vi sikrer, at byggebranchens aktører føler sig klædt på til at leve op til klimakravene, så det tyder på, at der skal mere fokus på efteruddannelse derude, siger Mette Glavind.

Uoverensstemmelser mellem producenter og bygherrer

Undersøgelsen viser også, at der er uoverensstemmelser mellem, hvordan producenterne af byggevarer ser behovet for og efterspørgslen efter mindre klimabelastende byggematerialer, og de forventninger som både bygherrer og rådgivere har til udbuddet af mere bæredygtige byggematerialer i fremtiden.

– Det rejser det vigtige spørgsmål; hvordan kan vi sikre at de efterspurgte produkter er på hylderne i byggemarkedet, når vi godt ved, at produktudvikling kan være både dyr og langvarig? Her skal producenter og leverandører af byggematerialer have inspiration, hjælp og rådgivning fra samarbejdspartnere og eksperter. Herunder hjælp til at udvikle, teste og dokumentere nye og mere bæredygtige byggematerialer, og rådgivning om lovgivning og standarder ifm. udvikling af nye materialer, siger Mette Glavind.

Hun håber, at producenter og leverandører af byggevarer i fremtiden vil have større lyst til at udvikle, levere og producere mindre klimabelastende byggematerialer, og at de søger den hjælp, de har brug for til at få inspiration til at udvikle og forbedre deres produkter – så de mere bæredygtige byggematerialer bliver lettere tilgængelige for bygherrer, rådgivere og de udførende.

Om rapporten

Rapporten Udvikling og anvendelse af mindre klimabelastende byggematerialer skal hjælpes på vej er udarbejdet med udgangspunkt i Teknologisk Instituts resultatkontrakt under indsatsområdet om bæredygtige byggematerialer.

Rapporten er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsens under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I alt har 237 aktører på tværs af byggebranchen svaret på undersøgelsen, blandt andet på, hvad de skal have fokus på for at leve op til kommende års klimakrav. Her svarer 80 procent af rådgiverne og 55 procent af bygherrerne, at de skal have fokus på at anvende byggematerialer med mindre klimaftryk.

Til gengæld er det kun 37 procent af producenterne og leverandørerne, der mener de skal have fokus på at udvikle byggematerialer med mindre klimaaftryk for at nå klimakravene – dog svarer 46 procent, at de har fokus på at udvikle byggematerialer med mindre klimaaftryk i dag.

De adspurgte aktører vurderer generelt, at de materialer der har størst potentiale, er udvikling af de mere traditionelle byggematerialer, så de får reduceret klimabelastning (67 procent).

Også genbrugte materialer (64 procent) og byggematerialer lavet af restaffald (59 procent) vurderes at have potentiale. Det samme gælder for biobaserede byggematerialer (56 procent), mens kun 38 procent tror på modulbyggeri og kun 22 procent på kompositmaterialer som en løsning.

56 procent af respondenterne vurderer, at deres samarbejdspartnere har behov for grundlæggende viden om reduktion af klimabelastningen, og 42 procent vurderer desuden, at de selv i virksomheden har behov for grundlæggende viden i de kommende år.

Kilde: Teknologisk Institut.