Jesper Hoffmann, administrerende direktør, TL Byg. Foto: PR.
Jesper Hoffmann, administrerende direktør, TL Byg. Foto: PR.

I slutningen af 2021 ansatte den 58-årige Jesper Hoffmann som ny administrerende direktør efter nogle år, der har været præget af store omvæltninger og flere tabsgivende projekter. Nu har den nordjyske entreprenørvirksomhed fået vendt et underskud til et overskud, oplyses det i en pressemeddelelse.

– Bestyrelsen har, sammen med direktionen og de cirka 160 øvrige medarbejdere, haft som vigtigste opgave at få TL Byg godt tilbage på sporet og genfinde styrken i det, som vi altid har været kendte for. Takket være en fantastisk indsats fra alle viser nøgletallene de første indikationer på, at vi er godt på vej – særligt i 2. halvdel af regnskabsperioden har vi set den positive udvikling, udtaler bestyrelsesformand Mikael Vest, i medddelelsen.

TL Byg kommer således ud af regnskabsåret 2021/22 med en bruttofortjeneste på 93 millioner kroner mod 104 millioner kroner året før. Der er altså tale om et mindre fald, men ifølge Jesper Hoffmann er det en tilsigtet udvikling.

– Det er vigtigt for os at fokusere på de projekter, hvor der er tillid mellem parterne, og hvor vi som entreprenør kan bidrage til at etablere det gode samarbejde mellem bygherre, rådgivere og TL Byg som entreprenør. Derfor har vi i mindre grad fokus på volumen, men i stedet på at vinde og håndtere netop de projekter, hvor vores kompetencer har en særlig berettigelse. Det skal på sigt også bidrage til at øge lønsomheden, som ikke har været god nok de seneste år, udtaler Jesper Hoffmann i pressemeddelelsen.

Antallet af ansatte er faldet fra 179 til 156 medarbejdere i entreprenørvirksomheden. Bundlinjen er blevet løftet fra et minus på 2,3 millioner kroner efter skat sidste år til et plus på 2,3 millioner kroner efter skat i år, hvilket svarer til en forbedring på tæt ved 5 millioner kroner. Før skat lyder resultatet for 2021/22 på knap 3 millioner kroner mod et minus på næsten 3 millioner kroner året før.

– Årets resultat er langt fra prangende, men vi kan være stolte af, at vi på kort tid har vendt et minus til plus. Og resultatet kunne være blevet endnu bedre. For som alle ved, har de stigende materialepriser gjort sit indtog i byggeriet, hvilket naturligvis også har påvirket vores indtjening, udtaler Jesper Hoffmann.

Selskabets balancesum lyder på godt 120 millioner kroner, mens egenkapitalen ligger i underkanten af 31 millioner kroner. Soliditetsgraden ligger på 25,6 procent.

TL Byg har tre forretningsben, som er henholdsvis entreprise, service og vinduesproduktion. Entrepriseområdet er det største, men serviceområdet, hvor der udføres mindre service- og spjældopgaver inden for stort set alle fag, er vokset de seneste år. Vinduesfabrikken TL Vinduer, der ligger i tilknytning til TL Bygs kontorer og værksteder på Gartnervej i Skalborg, har ligeledes udviklet sig positivt.

En fornuftig ordreindgang

Hos TL Byg har man trods udfordringerne i markedet en fornuftig ordrepipeline, hvilket ifølge Jesper Hoffmann giver ro til at fortsætte den langsigtede planlægning og samtidig fokusere på at tiltrække nye projekter.

– Vi arbejder lige nu med flere elementer, der skal bidrage til at forbedre virksomhedens performance, herunder at tilpasse- og uddanne organisationen til den nye virkelighed. For eksempel er vi godt på vej med at implementere en ny projektmodel, hvor vi kan følge et byggeris faser og hurtigere kan følge op på uregelmæssigheder. Styring og rettidig omhu og ikke mindst tæt dialog med kunden er nøgleord i ethvert byggeri, hvis du vil aflevere i aftalt kvalitet til aftalt tid og budget, siger han.

– Vi arbejder også på en ny overordnet forretningsstrategi, hvor vi blandt andet igen vil have vores primære fokus på byggeprojekter til private og professionelle i Nordjylland, uddyber han.

Jesper Hoffmann og den øvrige ledelse og bestyrelse forventer et stigende aktivitetsniveau og en positiv udvikling på både top- og bundlinje i det nye regnskabsår.