Vådområde I New Orleans efter naturgenopretning. Foto: PR.
Vådområde I New Orleans efter naturgenopretning. Foto: PR.

AP Pension, Lærernes Pension og Sampension har i fællesskab givet tilsagn om at investere omkring 1,1 milliard kroner i den amerikanske fond, Ecosystem Investment Partners V.

De tre selskaber skyder henholdsvis 420, 350 og 364 millioner kroner i fonden. Dermed står de danske pensionsselskaber for knap en fjerdedel af fondens forventede størrelse på omkring 4,5 milliarder kroner.

Det skriver AP Pension i en pressemeddelelse.

Ecosystem Investment Partners (EIP) investerer i miljøgenopretning i USA med fokus på vådområder, vandløb og truede dyrearter.

Fondens forretningsmodel udspringer af amerikansk miljølovgivning, der siden 1970’erne har stillet krav om at mindske den samlede miljøpåvirkning i forbindelse med opførelse af ny infrastruktur, industri eller ejendomme, skriver pensionsselskabet.

For AP Pension er det den første investering i EIP’s fonde, mens både Lærernes Pension og Sampension har tidligere erfaring med at investere i EIP, som er blandt de førende inden for sin niche.

– Vi vil rigtigt gerne lave flere af denne type investeringer – og meget gerne i Europa eller Danmark – så det er vores håb, at der også her kan skabes rammer, der gør natur og biodiversitet til en investeringscase, udtaler chef for alternative investeringer i AP Pension, Helle Ærendahl Heldbo

Også Tobias Friis, chef for alternative investeringer i Lærernes Pension, glæder sig over udsigten til at skabe afkast for pensionskassens medlemmer gennem investeringer i naturgenopretning.

– Det er nogle meget meningsfulde projekter, EIP indtil videre har kastet sig over, og som har sikret vores medlemmer gode afkast på naturgenopretning, så vi er glade for at kunne udvide samarbejdet og komme nærmere på vores målsætning om samlet set at lave flere klima- og miljørelaterede investeringer, udtaler Tobias Friis.

Lignende toner lyder fra Majken Hauge Johansen, chef for alternative investeringer i Sampension.

– Vi har betydelig og god erfaring med at investere i naturgenopretning sammen med EIP. Og investeringen i den nye fond ligger i fin forlængelse af vores øvrige investeringer i EIP’s fonde, hvor vi nu samlet set har investeret 1,3 milliarder kroner siden 2012, udtaler Majken Hauge Johansen.

Verdens største marked for miljøkreditter

Som følge af den amerikanske lovgivning er der opstået et marked for miljøkreditter eller mitigation banking, som det kaldes i USA.

Ecosystem Investment Partners gennemfører miljøgenopretningsprojekter i primært vådområder, der er blevet drænet til for eksempel landbrug og kvæghold. De fokuserer desuden på at føre vandløb tilbage til deres oprindelige løb, hvilket forbedrer vandkvaliteten samt bidrager til øget biodiversitet og yngleområder for truede dyrearter.

Miljøkreditterne sælges til selskaber, der påvirker naturen negativt og derfor efter amerikansk lov skal kompensere for den negative påvirkning.

I 2019 omsatte den amerikanske miljøgenopretningsindustri for over 24 milliarder kroner, og når afledte effekter og understøttende industri medregnes, står sektoren for omkring 53.000 jobs og en omsætning på knap 69 milliarder kroner. Dermed er USA verdens største marked indenfor miljøkreditter.