Yderligere udvidelse af af Skandinavisk Transport Center i Køge på vej. Foto: Køge Kommune.
Yderligere udvidelse af af Skandinavisk Transport Center i Køge på vej. Foto: Køge Kommune.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

EUdbygningen af tredje etape af Skandinavisk Transport Center (STC) er i gang, og ifølge Køge Kommune der er efterspørgsel på flere arealer til erhverv i Køge Nord. Politikerne i byrådet har derfor besluttet at sende en lokalplan for et 360.000 kvadratmeter stort areal syd for Egedesvej og i forlængelse af STC i offentlig høring.

– Det kan jo kun glæde os, at der er stor efterspørgsel efter areal til erhverv. Her vil det være muligt at få virksomheder inden for transport, fremstillingsvirksomhed og let industri, håndværk, administration eller servicevirksomhed, sagde medlem af Klima- og Planudvalget, Claus René Olesen (K) på byrådsmødet den 25. oktober.

Lokalplanen stiller blandt andet krav om, at facader skal udformes med en graduering fra mørk bund til lys top. Formålet er, at de markante erhvervsbygninger visuelt skal smelte sammen med omgivelserne og himlen.

– Lokalplanen foreskriver, at facade, skiltning og belysning vil være efter samme principper som det øvrige STC, sagde Claus René Olesen på byrådsmødet og tilføjede, at lokalplanen tager højde for en fredet gravhøj i området.

Øst for lokalplanområdet er der planlagt en landskabsvold, der skal fungere som afskærmning mellem det kommende erhvervsområde og de planlagte og eksisterende boliger øst for lokalplanområdet i Køge Nord Skovby og Ølsemagle Landsby, skriver Køge Kommune.

Det kommende erhvervsområde ligger i byudviklingsområdet Køge Nord, som udvikles på baggrund af nye motorvejsramper ved Egedesvej samt den nyetablerede Køge Nord Station på KBH-Ringsted-Banen.

Køge Kommune vedtog i december 2020 en klimaplan i bestræbelserne på at begrænse udslippet af drivhusgasser. Målet er at nedbringe CO2-udledningen med 46 procent fra niveauet i 2017 til 2030 og CO2-netrualitet i 2050. Lokalplanen giver derfor blandt andet mulighed for opsætning af solceller på tage og facader.