Omsætningen i Aarsleff-koncernen steg med 19,3 procent til knap 8,3 milliarder kroner i første halvår 2021/2022 mod knap 6,9 milliarder kroner i samme periode i forrige regnskabsår. Det fremgår af delårsrapporten, som netop er offentliggjort. Omsætningen i Danmark steg med 16,6 procent, mens omsætningen i udlandet steg med 25,7 procent, hvor Permagreen Grønland er indregnet med virkning fra november 2021, skriver Aarsleff i ledelsesberetningen.

Resultat af primær drift er et overskud på 298 millioner  mod 310 millioner kroner i første halvår af sidste regnskabsår, som var positivt påvirket af afslutningen af flere store havneprojekter, fremgår det videre i en selskabsmeddelelse.

Koncernen har haft en høj ordreindgang i første halvår 2021/22, hvilket blandt andet skyldes, at kontrakten på udvidelsen af Københavns Lufthavn blev indgået i kvartalet.

I Anlæg & Byggeri er omsætningen steget med 22,7 procent som følge af høj aktivitet inden for både byggeri- og anlægsaktiviteter.

“Anlæg & Byggeri bidrager med et resultat som forventet. EBIT-marginen er negativt påvirket af de kraftigt stigende priser på materialer og råvarer. Derudover er resultatet positivt påvirket af en gradvis større indtægtsførsel, i takt med at nogle af de store byggeriprojekter færdiggøres, samt en høj aktivitet på anlægsmarkedet”, skriver Aarsleff i ledelsesberetningen.

Tekniks resultat er højere end forventet, og omsætningen er steget med 23,3 procent.

“Der er stor efterspørgsel på tekniske ydelser, hvilket påvirker indtjeningen positivt sammen med den gradvis større indtægtsførsel, i takt med at nogle af de store byggeriprojekter færdiggøres”, fremgår det af ledelsesberetningen.

Rails resultat er som forventet, og omsætningen er steget med 37,7 procent.

“Aktiviteten har været højere end forventet på alle markederne, men de høje råvarepriser, specielt på brændstof, påvirker marginen på projekterne. Der er generelt store sæsonmæssige udsving i indtjeningen, og regnskabsårets første halvår har normalt været kendetegnet ved en lavere indtjening”, skriver Aarsleff i ledelsesberetningen.

“Fundering bidrager med et resultat, som er lavere end forventet ved årets begyndelse. Der er generelt et tilfredsstillende aktivitetsniveau i alle landene, men højere omkostninger til især stål, transport og energi har påvirket indtjeningen”, lyder det videre.

Omsætningen i Fundering er steget med 14,5 procent, som primært skyldes de tilkøbte aktiviteter i Norge samt høj aktivitet i Danmark og Sverige.

Resultatet før skat lander på 280 millioner kroner mod knap 293 millioner kroner i samme periode i forrige regnskabsår.

Aarsleff har meddelt, at koncernen forlader Rusland, og at aktiviteterne regnskabsmæssigt behandles som et aktiv, der er bestemt for salg. Dette har i kvartalet resulteret i en ikke-likvid nedskrivning af værdien på 43 millioner kroner, oplyses det i selskabsmeddelelsen.

Forventningerne til regnskabsårets indtjening er uændrede. EBIT fra fortsættende aktiviteter forventes at blive i størrelsesordenen 700 millioner kroner Forventningerne til omsætningen ændres til en vækst på cirka 12 procent mod tidligere cirka 8,5 procent.